Barn- och ungdomstandvård

Vid kliniken för barn- och ungdomstandvård arbetar tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och barnpsykolog. Dessutom finns tandläkarstudenter på kliniken vilka behandlar barn och ungdomar under överinseende av erfarna lärare.

Besöksadress:  
Alfred Nobels Allé 8, plan 8 eller Blickagången 7, plan 8 hiss B  
Karta – vägbeskrivning
Karta – parkering
 
Telefon: 08-524 880 39  
Måndag-torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-16.00
E-post: barntandvarden@ki.se  

Redan vid 1 års ålder får barnens vårdnadshavare tillfälle att diskutera med våra erfarna tandhygienister hur barnens tänder bör skötas. Detta innefattar

  • Information om tandborstning, kost och fluor
  • Information om tandutveckling
  • Undersökning av tänderna
  • Bakterieprovtagning för att bedöma risk att utveckla karies.

Vid 3 års ålder kallas barnet till en ny undersökning och därefter vartannat år upp till 19 år.

Tandvårdsrädsla

På tandläkarhögskolan vid Karolinska Institutet i Huddinge erbjuds barn och ungdomar med tandvårdsfobi kognitiv beteendeterapi (KBT). Terapin erbjuds av psykolog som samarbetar med våra specialisttandläkare.

Länkar

Tandvård