Examensarbete för kandidatexamen i omvårdnad

 • 15 hp
 • Distansutbildning
 • Grundnivå
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Obligatoriska träffar: 4

Kursen syftar till att ge dig som är sjuksköterska med en äldre yrkesutbildning en möjlighet att komplettera din utbildning till en kandidatexamen. Under denna kurs planeras och genomförs ett självständigt examensarbete i huvudområdet omvårdnad under handledning.

Information om distansutbildningen

 • Obligatoriska träffar: 4

Lärarstöd ges via lärplattform. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Examinationen sker på kursorten.

Höstterminen 2014

 • 50%, Distansutbildning, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Huddinge
 • 01 september 2014 - 16 januari 2015
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2014
 • Anmälningskod: KI-61009

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

165 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad sjuksköterskeutbildning. Minst 75 hp ska vara inom huvudområdet omvårdnad varav 15 hp teori och metod på progressionsnivå G2. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Förtur för sökande som under VT 2014 genomgått/genomgår kursen Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad. Resterande sökande meritvärderas genom antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen Rebecca Popenoe , rebecca.popenoe@ki.se , 08-524 839 24

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen