Torbjörn Åkerstedts forskargrupp

This page in English

Sömn och trötthet

Huvudinriktningen för Torbjörn Åkerstedts grupp är forskning kring: orsaker till störd sömn (speciellt stress och arbetstider), sömnens roll i fysiologisk och psykologisk återhämtning, mätning av sömnkvalitet, relationen sömn - annan återhämtning, effekter av kort/dålig sömn, mätning av trötthet/sömnighet, koppling mellan sömn och hälsa (demens, cancer, hjärt-/kärlsjukdom, diabetes, med mera).

Torbjörn Åkerstedts grupp är nära kopplad till Stressforskningsinstitutet vid Stockholms Universitet och Torbjörn Åkerstedt är föreståndare för Stockholm Stress Center (Stockholms universitet och Karolinska institutet). Gruppen disponerar via Stressforskningsinstitutet ett sömnfysiologiskt laboratorium med all utrustning för polysomnografi, inklusive klimatkontrollerade sovutrymmen och möjlighet till kontinuerlig bloddragning.

Forskningsprojekt

  • Kvinnors sömnkvalitet studerat genom sambandet mellan polysomnografiska (EEG, EOG, EMG) mått och upplevd sömnkvalitet, subjektiv hälsa, sömnighet och åldrande.
  • Skillnader mellan kvinnors och mäns sömn.
  • Effekter av åldrande på sömn och trötthet.
  • Sömnighet och hjärnavbildning och dess relation till sömnbrist, sömnfragmentering, stress och utbrändhet.
  • Dag till dag relationer mellan sömn och: stress, trötthet, upplevd hälsa, Effekten av en stressperiod på fysiologisk och upplevd sömnkvalitet.
  • Hur trött kan man bli? Studier av bilkörning nattetid i simulator och på väg. EEG, EOG, körbeteende, upplevd sömnighet.
  • Ackumulerad tid med skiftarbete och senare uppträdande cancer, demens och andra sjukdomar.
  • Vad utgör bra resp dåliga arbetstider?
  • Arbetsfaktorers effekt på nya fall av insomni och dessas relation till förtidspensionering, sjukdomsdiagnoser och mortalitet.

Utvalda publikationer

Having to stop driving at night because of dangerous sleepiness--awareness, physiology and behaviour.
Akerstedt T, Hallvig D, Anund A, Fors C, Schwarz J, Kecklund G
J Sleep Res 2013 Aug;22(4):380-8

Insomnia in sweden: a population-based survey.
Mallon L, Broman J, Akerstedt T, Hetta J
Sleep Disord 2014 ;2014():843126

Stress vulnerability and the effects of moderate daily stress on sleep polysomnography and subjective sleepiness.
Petersen H, Kecklund G, D'Onofrio P, Nilsson J, Åkerstedt T
J Sleep Res 2013 Feb;22(1):50-7

Predicting sleep quality from stress and prior sleep--a study of day-to-day covariation across six weeks.
Åkerstedt T, Orsini N, Petersen H, Axelsson J, Lekander M, Kecklund G
Sleep Med. 2012 Jun;13(6):674-9

Shift work at young age is associated with increased risk for multiple sclerosis.
Hedström A, Åkerstedt T, Hillert J, Olsson T, Alfredsson L
Ann. Neurol. 2011 Nov;70(5):733-41

(För samtliga publikationer mellan 2013 och 2015, klicka här.)

Gruppmedlemmar

Aleksander PerskiAnknuten, Docent
Anette HedbergAnknuten
Göran KecklundAnknuten
Helena PetersenForskarstuderande
Johanna SchwarzProjektledare
Kristina Orth-GomerAnknuten
Paolo d'OnofrioAnknuten
Torbjörn ÅkerstedtForskargruppsledare, Professor, senior

Klinisk neurovetenskapPsykologi