Sharon Stone-Elanders forskargrupp

This page in English

Kognitiv neurofysiologi - medicinsk radiokemi

Vår forskning fokuserar på utveckling av metoder för att upptäcka och visualisera sjukdomsprocesser. Genom att använda molekylära avbildningstekniker karaktäriserar och mäter vi biologiska processer in vivo.

Vi länkar grundforskning med kliniken genom att tillämpa vanliga avbildningsplattformar (främst positronemissionstomografi, PET) i studier från experimentella modeller till människor, vari det yttersta målet är en förbättring av beslutsfattande inom hälso-och sjukvården fattas.

Våra kompetensområden inkluderar utveckling av nya radiospårämnen, att genomföra farmakokinetiska studier in vivo med hjälp av nya och konventionella PET biomarkörer i sjukdomsmodeller med eller utan terapeutiska insatser och att utföra in vitro och in vivo-utvärderingar av dess användning och metabolism, med möjlighet att koppla de mest lovande resultaten till klinisk forskning och kliniska prövningar.

Forskningsprojekt

  • PET imaging methods for monitoring disease progression and therapeutic response

Utvalda publikationer

Vascular endothelial growth factor B controls endothelial fatty acid uptake.
Hagberg C, Falkevall A, Wang X, Larsson E, Huusko J, Nilsson I, et al
Nature 2010 Apr;464(7290):917-21

Synthesis and preclinical evaluation of [(11)C]PAQ as a PET imaging tracer for VEGFR-2.
Samén E, Thorell J, Lu L, Tegnebratt T, Holmgren L, Stone-Elander S
Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 2009 Aug;36(8):1283-95

On the selection of a tracer for PET imaging of HER2-expressing tumors: direct comparison of a 124I-labeled affibody molecule and trastuzumab in a murine xenograft model.
Orlova A, Wållberg H, Stone-Elander S, Tolmachev V
J. Nucl. Med. 2009 Mar;50(3):417-25

Tagging recombinant proteins with a Sel-tag for purification, labeling with electrophilic compounds or radiolabeling with 11C.
Cheng Q, Stone-Elander S, Arnér E
Nat Protoc 2006 ;1(2):604-13

Gruppmedlemmar

Klinisk neurovetenskapNeurofysiologi