Seminarier vid Sektionen för psykologi

This page in English

Vid sektionen för psykologi anordnas med jämna mellanrum -- vanligtvis på onsdagar mellan klockan 12 och 13 -- öppna semiarier där forskare, både från våran egna sektion och annorstädes, presenterar sina senaste fynd och idéer. Dessa seminarier är öppna för alla intresserade, forskare såväl som studenter. Vi annordnar också då och då interna seminarer som är till för sektionens anställda.

 

Ansvariga

Om du har synpukter eller tankar kring seminarierna eller vill föreslå en föreläsare eller ett ämne som vi borde ta upp så kan du med fördel kontakta någon av de ansvariga listade nedan.

Professor

Ata Ghaderi

Enhet: Psykologi Ghaderi
E-post: Ata.Ghaderi@ki.se

Universitetslektor

John Axelsson

Telefon: 08-524 824 61
Enhet: Psykologi Axelsson
E-post: John.Axelsson@ki.se

Postdoc

Philip Pärnamets

Enhet: Psykologi A Olsson
E-post: philip.parnamets@ki.se

Psykologi