Per Svenningssons forskargrupp

This page in English

Neurofarmakologi - rörelsesjukdomar

Parkinson´s sjukdom (PS) är en folksjukdom där den grundläggande patofysiologin är oklar. Nästa genombrott i behandlingen av PS skall fördröja sjukdomsprogression, baserat på insikter i det underliggande patogena processen. Utvecklingen av sjukdomsmodifierande läkemedel försvåras av bristen på adekvat diagnostik och biomarkörer som återspeglar tidiga tecken på sjukdomen. De klassiska motoriska tecknen vid PS föregås ofta av icke-motoriska symtom som depression, hyposmi, REM-sömnstörning och/eller förstoppning.

Det är viktigt att utveckla en förbättrad kunskap om dessa kliniska tecken på tidig PD då neuroprotektiv och reparativ terapi mot PS helst skall erbjudas i ett tidigt skede för att effektivt ändra sjukdomsförloppet. I laboratoriet utvecklas cell och djurmodeller för att efterlikna den progressiva sjukdomsprogressen vid PS. Biokemiska, histologiska, farmakologiska, molekylärbiologiska och beteendemässiga tekniker används i dessa studier.

I kliniska studier med patienter genomförs kliniska skattningar, biokemiska och bildavgivande (PET och MRI) analyser. En särskild emfas läggs på icke-motoriska symtom vid PS samt identifikationen av biomarkörer. Informationen överförs till en nyutvecklad PD kvalitetsregister. Forskningsgruppen studerar även unipolär depression i såväl djurmodeller som patientprover. Utöver PS, så studeras även andra rörelserubbningar framför allt Huntingtons sjukdom och ataxier.

Forskningsprojekt

  • Receptordynamik i neuroner. Fokus på adaptorproteiner och lipidaggregat
  • Studier av progressiv Parkinsonism
  • Studier av depression vid Parkinsons sjukdom
  • Identifiering av kliniska biomarkörer i olika former av Parkinsonism
  • Kliniska prövningar med 5-HT1A/B receptoragonister mot L-DOPA inducerad dyskinesi hos patienter med långt framskriden Parkinsons sjukdom
  • Forskning på de interaktiva effekterna av genetiska varianter, epigenetik och genuttryck på sjukdomsprogression i Parkinsons och Huntingtons sjukdom
  • Pre-kliniska mekanistiska studier av substanser med potential för att testas i kliniska prövningar i Parkinsons och Huntingtons sjukdom

Utvalda publikationer

21242991

19536270

18256188

16400147

14631045

Gruppmedlemmar

Agneta GunnarLaboratorieassistent
Anders JohanssonAnknuten
Arja Vehkala HöglundForskarstuderande
Cyril MonnotDoktorand
Daniel JohanssonSenior lab manager
Ellen HertzForskarstuderande
Hanna NilssonAnknuten
Henrik SjöströmForskarstuderande
Holly GreenPostdoc
Homayoun RoshanisefatAnknuten
Jesper Kjaer JacobsenAnknuten
Jose LaffitaAnknuten, Postdoc
Kristina BecanovicAnknuten
Lina LeinartaitéPostdoc
Lisa HainkeForskningssköterska
Marcela PereiraAnknuten, Postdoc
Mark ZurbrüggDoktorand, Forskarstuderande
Martin Paucar ArceForskarstuderande
Mats A A PerssonAnknuten
Olof SydowAnknuten
Oskar AnderssonAnknuten
Panagiota TsitsiForskningsassistent
Per SvenningssonForskargruppsledare, Professor/specialistläkare
Peter SöderbergSystemadministratör
Sandra JabreForskningstekniker
Stanislav BeniaminovAnknuten
Vandana VeenitAnknuten, Postdoc
Vasco SousaSenior lab manager
Vesna LazarevicPostdoc
Wojciech PaslawskiAnknuten, Postdoc
Xiaoqun ZhangPostdoc
Yunting YangPostdoc

Klinisk neurovetenskapNeurofarmakologi