Per Montans forskargrupp

This page in English

Sjukdomar i ögats främre delar

Gruppen består av tre huvudforskare, alla docenter och tjänstgörande läkare på S:t Eriks Sjukhus.

Per Montans grupp studerar komplikationer efter gråstarrskirurgi såsom inflammation, infektion och hornhinnepåverkan. Dessutom bedrivs forskning om kronisk ögonallergi. Gruppen inkluderar 5 läkarkolleger på S:t Erik samt kolleger i det Svenska Kataraktregistret och på Mölndals och Umeås ögonkliniker. Övriga samarbetspartner är Klinisk Mikrobiologi och Klinisk Immunologi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Stefan Löfgren studerar en sjukdomsmekanism, produktion av s k fria radikaler, som anses ha stor betydelse för flera vanliga ögonsjukdomar, t ex gråstarr. I djurmodeller söker man studera bildningen av de fria radikalerna men också hur vävnaden försöker reparera deras skadeverkningar. Målet är att finna metoder som på sikt kan minska gråstarrsutveckling hos människa och kanske också bota gråstarr på medicinsk väg. Samarbete sker med grupperingar på Uppsala Akademiska Sjukhus, Lincoln-Nebraska universitetet i USA samt Bonns Universitetsjukhus i Tyskland.

Gysbert van Settens grupp studerar tillväxt- och läkningsfaktorer i tårar samt i kammarvätskan och glaskroppen. Gruppen undersöker olika effekter på cellulär nivå av gråstarrs- och grönstarrskirurgi. Vidare utförs forskning inom hornhinnesårläkning, kontaktlinsers påverkan på hornhinnan och patogenetiska faktorer vid torra ögon. Docent van Setten har patent och har lämnat in patentansökningar på innovationer inom ögonområdet. Gruppen, där tre läkare från Sankt Erik ingår, har samarbete med Karolinska Institutet och utomlands med USA, Grekland och Österrike.

Forskningsprojekt

  • Komplikationer efter gråstarrs- (katarakt-) kirurgi såsom inflammation, infektion och hornhinnepåverkan
  • Kronisk ögonallergi

Utvalda publikationer

16680103

15670794

15144463

11935435

Gruppmedlemmar

Branka SamolovAnknuten
Elin BohmanForskarstuderande
Emma FrilingForskarstuderande
Eva Dafgård KoppAnknuten
Gysbert van SettenAnknuten
Marcelo AyalaAnknuten
Oran AbdiuForskarstuderande
Per MontanAnknuten, Forskargruppsledare
Stefan LöfgrenAnknuten

Klinisk neurovetenskapOftalmologi