Om oss på Sektionen för psykologi

This page in English

Sektionen för psykologi bedriver forskning i skärningspunkten mellan psykologi och biomedicin vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. För närvarande arbetar tolv forskargrupper vid sektionen. Sektionen svarar för huvuddelen av de kurser som ges på Karolinska Institutets psykologprogram, och vi ansvarar även för många kurser vid Karolinska Institutet både inom grundutbildning och forskarutbildning. Vi annordnar också med jämna mellanrum öppna seminarier där alla som vill förkovra sig inom ämnet är välkomna.

Sektionens historia

Sektionen har en relativt kort historia och har sitt ursprung i en forskningsprofessur i experimentell psykologi som Medicinska Forskningsrådet tilldelade Marianne Frankenhaeuser 1969. Denna professur överfördes till Karolinska Institutet 1980. Efter professor Frankenhaeusers pensionering övertog Arne Öhman professuren 1993 samtidigt som sektionen blev en del av Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen har under senare år expanderat kraftig inom såväl forskning som utbildning.

Kontaktuppgifter

Sektionen för psykologi ligger på Nobels väg 9 (postnummer 171 77) på Karolinska institutets campus i Solna.

 

 

Om du vill komma i kontakt med oss beträffande administrativa eller andra icke forskningsrelaterade ärenden så bör du i första hand vända dig till någon av personerna listade nedan. 

 

Sektionschef:

Professor

Mats J Olsson

Telefon: 08-524 824 64
Enhet: Psykologi M Olsson
E-post: mats.j.olsson@ki.se

Ställföreträdande sektionschefer: 

Professor

Ata Ghaderi

Telefon: 070-999 63 12
Enhet: Psykologi Ghaderi
E-post: Ata.Ghaderi@ki.se
 
Professor, kallad

Emily Holmes

Enhet: Psykologi Holmes
E-post: emily.holmes@ki.se
 

Programdirektör för psykologprogrammet:

Universitetslektor

Jenny Wikström Alex

Telefon: 08-524 824 50
Enhet: Psykologi Melin
E-post: Jenny.Wikstrom.Alex@ki.se

Studierektor för sektionens kursutbud:

Universitetsadjunkt

Knut Sturidsson

Telefon: 070-593 25 60
Enhet: Psykologi Grundutbildning
E-post: Knut.Sturidsson@ki.se

Administratör:

Administratör

Paula Lagerfors

Telefon: 08-524 824 40
Enhet: Psykologi Grundutbildning
E-post: paula.lagerfors@ki.se

Hemsideansvarig:

Forskarstuderande

Martin Asperholm

Telefon: 070-602 07 42
Enhet: Psykologi Herlitz
E-post: martin.asperholm@ki.se

AdministrationPsykologi