Om institutionen för klinisk neurovetenskap

This page in English

Mål och vision

Den akademiska tillvaron är under ständig förändring. Det gör det viktigt att tänka proaktivt vid strategiska beslut för att klara en allt större konkurrens. År 2010 formulerade vi vår stolta vision: ”Vi är och ska förbli en internationellt ledande universitetsinstitution inom klinisk neurovetenskap.” Det är en vision som kräver hårt arbete, men som ligger helt i linje med Karolinska Institutets strategiska målsättningar. 

I början av 2011 formulerade ledningsgruppen tre utvecklingsmål för sitt arbete:

  • förbättrad intern kommunikation
  • en ny strategisk rekryteringsplan
  • en plan för långsiktig utveckling av forskningskvalitet

Dessa mål syftar till att utveckla forskningen och utbildningen inom vår instution. Åtgärder för att uppnå uppsatta mål beskrivs i forskningsutvecklingsprogrammet, CNS2015.

Research development program CNS2015

Organisation

Organisationsplan.pdf

Institutionsledning

Prefekt

Jan Hillert

Enhet: Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), K8
E-post: Jan.Hillert@ki.se

Karin Blomberg - Administrativ chef

Bo Melin - Sektionschef Psykologi

Clara Hellner Gumpert - Sektionschef CPF

Kristina Alexanderson - Sektionschef Försäkringsmedicin

Lou Brundin - Sektionschef Neuro

Jan Ygge - Sektionschef Ögon och Syn

Bo Runeson - Grundutbildningsansvarig

Ställföreträdande prefekter

Bo Melin

Clara Hellner Gumpert

Kristina Alexanderson

Lou Brundin

CNS administration

Vid Institutionens centrala administration sammanhålls frågor och lämnas stöd kring institutionens ekonomi, personalfrågor, IT, utbildningsadministration, forskarutbildning, arkiv, registratur samt webbredaktion. Den centrala administrationen leds av administrativa chefen, Karin Blomberg.

Till administrationens sida

Sektioner

FörsäkringsmedicinKlinisk neurovetenskapNeurologiOrganisationPsykiatriPsykologi