Nils Lindefors forskargrupp

This page in English

Psykiatrisk behandlingsforskning

 

Klinisk psykiatri innehåller en rad effektiva behandlingsmetoder, men det är ändå alltför vanligt att patienter till slut inte riktigt uppnår normalisering (remission). Vidare är de organisatoriska aspekterna av vården ännu onödigt outvecklade med avseende på processeffektivitet. Vi behöver fortsatt utveckla behandlingsutbud och effektivitet samt att utveckla vårdprocesser, i syfte att öka tillgänglighet till god vård och för ett utökat värdeskapande för patienter (ex livskvalitet, hälsa och autonomi).

Vår forskning gäller psykiatrisk behandlingsforskning. Primärt syfte är att utveckla säkra och kostnadseffektiva procedurer för diagnostik, behandling och uppföljning.

Forskningsgruppen följer två huvudlinjer i sin forskning. Den ena gäller metodutveckling, tillämplighet och effektivitet av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) hur effekten påverkas av faktorer som exempelvis sjukdomsuttryck (symtom), personlighet och arvsanlag. Resultaten mäts både avseende värde för patient och samhälle, dvs vi ser både till det som gynnar patienten och räknar på hälsoekonomiska konsekvenser. Vi har hittills utvärderat och gjort tillgängligt IKBT för depression, paniksyndrom, social fobi och irritable bowel syndrom (IBS) och jobbar vidare med ständiga förbättringar samt nya tillämpningar. Pågående studier gäller bl.a. olika aspekter av depressionssjukdom och insomni.

Den andra forskningslinjen gäller klinisk läkemedelsprövning. I en delvis avslutad företagsoberoende studie undersöktes hur metylfenidat kan användas i behandling av ADHD hos personer intagna i kriminalvården. Studien kommer närmast att följas av försök att stärka arbetsminne med kognitionsträning och mindfulness, men då i första hand inom ramen för allmänpsykiatri. I en tidigare avslutad läkemedelsstudie med fokus på tidig fas av schizofreni (EUFEST; se publikationslista), pågår fortfarande delprojekt med uppföljning av sekundära frågeställningar.

Något aktuellt att lyfta fram just nu

Sedan mer än tio år utvecklat kliniskt integrerad vårdprocess för internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT). Den kliniska tillämpningen manifesteras av en behandlingsverksamhet som informeras om på webbplatsen www.internetpsykiatri.se och den vetenskapliga kvalitetssäkringen tydliggörs till del av några utvalda publikationer listade nedan.

Till internetpsykiatri

Nils Lindefors medverkar i styrgrupp och Viktor Kaldo i projektgrupp för både ny regional och respektive nationell IT-plattform (p3) för IKBT.

Forskningsprojekt

 • Användbarhet, kvalitet och hälsoekonomi för internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) i reguljär vård
 • Tidig prediktion av behandlingsutfall som grund för en adaptiv behandlingsstrategi i IKBT
 • Kombinerad IKBT för patienter med både insomni och depression
 • Internet-kurs för att lära vuxna med ADHD använda mobilapplikationer för att få mer struktur i sin vardag
 • Pilotstudie för att utvärdera en grupbehandling för vuxna med ADHD
 • Två former av IKBT för att hjälpa personer som lider av ihållande och besvärande mardrömmar
 • IKBT för äldre utvärdering av tilläggseffekten av en stödperson i närmiljön
 • IKBT för patienter med Parkinsons sjukdom och psykisk ohälsa
 • Medieringsanalys av varför behandlarstöd ökar effekten vid självhjälpsbehandling mot insomi
 • Statistiska och metodologiska strategier för att förutsäga effekten av IKBT
 • Psykologisk behandling vid bipolär sjukdom

Utvalda publikationer

Internet administration of self-report measures commonly used in research on social anxiety disorder: A psychometric evaluation 
Hedman E, Ljótsson B, Rück C, Furmark T, Carlbring P, Lindefors N, Andersson G 
Computers in Human Behavior 2010 Jul; 26(4):736-740

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) among longer-term prison inmates is a prevalent, persistent and disabling disorder.
Ginsberg Y, Hirvikoski T, Lindefors N
BMC Psychiatry 2010 Dec;10():112

Changes in dopamine D2-receptor binding are associated to symptom reduction after psychotherapy in social anxiety disorder.
Cervenka S, Hedman E, Ikoma Y, Djurfeldt D, Rück C, Halldin C, et al
Transl Psychiatry 2012 May;2():e120

Effectiveness of internet-based cognitive behaviour therapy for panic disorder in routine psychiatric care.
Hedman E, Ljótsson B, Rück C, Bergström J, Andersson G, Kaldo V, et al
Acta Psychiatr Scand 2013 Dec;128(6):457-67

Effectiveness of Internet-based cognitive behaviour therapy for depression in routine psychiatric care 
Hedman E, Ljótsson B, Kaldo V, Hesser H, El Alaoui S, Kraepelien M, Andersson E, et al. 
Journal of Affective Disorders 2014 Feb;155:49-58

Gruppmedlemmar

Samir El AlaouiAnknuten
Nils LindeforsAnknuten, Forskargruppsledare, Professor, adj
Lina MartinssonAnknuten
Sara PankowskiForskarstuderande
Cecilia SvanborgAnknuten
Johan SöderlundAnknuten

Klinisk neurovetenskapPsykiatri