Kvalitetssäkring vid KCP

KCP arbetar med kvalitetssäkring av psykoterapeutiska metoder. I utbildning innebär det att vi undersöker i vilken grad studenter uppnår kompetens i olika psykoterapimetoder. I klinisk verksamhet undersöker vi om behandlare tillämpar psykoterapimetoder på ett kompetent sätt och i vilken utsträckning som en kompetent tillämpning förbättrar behandlingsresultatet för patienter.

I dagsläget är det framförallt MIC Lab på KCP som arbetar med kvalitetssäkring av motiverande samtal. Verksamhet för att kvalitetssäkra fler psykoterapimetoder är under uppbyggnad.

Kontaktperson: benjamin.bohman@ki.se

PsykiatriPsykisk ohälsaPsykologiPsykoterapeutprogrammetPsykoterapi