Kristina Alexandersons forskargrupp: SHoL

This page in English

År 2003 startades forskargruppen "Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor" (SHoL) vid Karolinska Institutet. Under ledning av professor Kristina Alexanderson har gruppen etablerats som en ledande forskargrupp inom sjukfrånvaroområdet.

SHoL-gruppen är tvärvetenskaplig och multiprofessionell och arbetar med både epidemiologiska och kvalitativa analysmetoder. Det traditionella socialmedicinska perspektivet, med fokus på sociala skillnader, marginalisering och faktorer på olika strukturella nivåer kompletteras med ett genusperspektiv och ett hälsoperspektiv.

Forskningsprojekt

Här kan du läsa mer om våra forskningsprojekt

Publikationer

Här kan du läsa mer om våra publikationer

Gruppmedlemmar

Kristina Alexanderson Professor, Sektionschef
Sandra Doveson Doktorand
Rasmus Elrud Doktorand
Kristin Farrants Fil dr, post doc
Emilie Friberg Med dr, forskarassistent
Lena Gonäs Fil dr, senior forskare
Viktor Granvald Statistiker
Klas Gustafsson Fil dr, forskarassistent
Hanna Gyllensten Med dr, post doc
Elin Hinas Statistiker, tjänstledig
Pontus Josefsson Statistiker
Linnea Kjeldgård Statistiker, doktorand
Pia Kvillemo Med dr
Andreas Malm Doktorand
Henrik Nilsson Doktorand
Kerstin Nilsson Statistiker
Sara Sjölund Med dr, post doc
Arvid Sondén Statistiker
Magnus Stenbeck Docent, forskare
Mirkka Söderman Doktorand
Petter Tinghög Fil dr, tjänstledig
Michael Wiberg  Doktorand
Agneta Wennman-Larsen Docent
Fei Yang Med dr, post doc
Anknutna  
Marie-Louise Andersson-Barrenäs Docent
Charlotte Björkenstam Med dr
Ute Bültmann Professor
Jenny Head Professor
Anders Kullgren Professor
Ulrik Lidwall Med dr
Jürgen Linder Docent
Staffan Marklund Senior professor
Anders Norlund Docent
Fredrik Saboonchi Professor
Helena Stigson Docent
Jussi Vahtera Professor
Hugo Westerlund Professor
Anders Wikman Docent
Margaretha Voss Docent

 

Försäkringsmedicin