Kristina Alexandersons forskargrupp: SHoL

This page in English

År 2003 startades forskargruppen "Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor" (SHoL) vid Karolinska Institutet. Under ledning av professor Kristina Alexanderson har gruppen etablerats som en ledande forskargrupp inom sjukfrånvaroområdet.

SHoL-gruppen är tvärvetenskaplig och multiprofessionell och arbetar med både epidemiologiska och kvalitativa analysmetoder. Det traditionella socialmedicinska perspektivet, med fokus på sociala skillnader, marginalisering och faktorer på olika strukturella nivåer kompletteras med ett genusperspektiv och ett hälsoperspektiv.

Forskningsprojekt

Här kan du läsa mer om våra forskningsprojekt

Publikationer

Här kan du läsa mer om våra publikationer

Gruppmedlemmar

Kristina Alexanderson Professor, Sektionschef
Charlotte Björkenstam Med dr, postdoc
Sandra Doveson Doktorand
Rasmus Elrud Doktorand
Kristin Farrants Fil dr, post doc
Emilie Friberg Med dr, forskarassistent
Lena Gonäs Fil dr, senior forskare
Klas Gustafsson Fil dr, forskarassistent
Hanna Gyllensten Med dr, post doc
Mahbuba Haque Statistiker
Elin Hinas Statistiker, tjänstledig
Pontus Josefsson Statistiker
Linnea Kjeldgård Statistiker, doktorand
Per Lytsy Docent, forskare
Andreas Malm Doktorand
Chantelle Murley Forskarassistent
Henrik Nilsson Doktorand
Kerstin Nilsson Statistiker
Arvid Sondén Statistiker
Magnus Stenbeck Docent, forskare
Mirkka Söderman Doktorand
Anknutna  
Gino Almondo Analytiker
Marie-Louise Andersson-Barrenäs Docent
Ute Bültmann Professor
Jenny Head Professor
Anders Kullgren Professor
Ulrik Lidwall Med dr
Staffan Marklund Senior professor
Fredrik Saboonchi Professor
Sara Sjölund Med dr, post doc
Helena Stigson Docent
Petter Tinghög Med dr, post doc
Jussi Vahtera Professor
Agneta Wennman-Larsen  
Hugo Westerlund Professor
Anders Wikman Docent
Margaretha Voss Docent
Fei Yang Med dr, post doc

 

Försäkringsmedicin