Föreläsningar och seminarier

Publikt seminarium | Artin Arshamian | "The unfocused post-doc's guide to the academia: blood, sniffs and hunter-gathers"

2017-11-1512:00 till 13:00 Avdelningen för psykologi, Nobels väg 9, Stora konferensrummet, Plan 4Campus SolnaSektionen för psykologi CNS
Psykologi