Jan Hillerts forskargrupp

This page in English

MS: Neurogenetik

 

Multipel skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk sjukdom i det centrala nervsystemet som drabbar omkring en miljon människor över hela världen. Sjukdomsförloppet varierar mellan olika patienter, men orsakar ofta olika grader av funktionshinder.

I MS-gruppen vid CMM strävar vi efter att bidra till MS forskningen genom att tillämpa translationella metoder som bygger på stora patientkohorter. På detta sätt hoppas kunna kasta nytt ljus över etiologi av MS genom att försöka förstå de genetiska komponenterna av sjukdomen. Vi undersöker även en möjlig viral etiologi av MS med hjälp av experimentella system.

Behandlingar av MS har förbättrats märkbart under det senaste årtiondet, men dessa är fortfarande bara delvis effektiva och/eller medförande biverkningar, vilket lämnar ett stort kliniskt behov av intensifierad forskning kring sjukdomsmekanismer och nya behandlingsformer. Nab-lab, som leds av Anna Fogdell-Hahn, erbjuder en service till neurologer genom att studera utvecklingen av antikroppar mot immunmodulerande biologiska behandlingar. Således syftar vår forskning både till att uppfylla otillfredsställda behov av förbättrade behandlingar av MS och till att bidra med en bra övervakning av tillgängliga behandlingar.

Till NAb-lab

Forskningsprojekt

  • Genetic analysis of multiple sclerosis
  • Viral etiology of multiple sclerosis and epilepsy
  • Anti-drug antibodies

Utvalda publikationer

No influence on disease progression of non-HLA susceptibility genes in MS.
Lundström W, Greiner E, Lundmark F, Westerlind H, Smestad C, Lorentzen A, et al
J. Neuroimmunol. 2011 Aug;237(1-2):98-100

Genetic risk and a primary role for cell-mediated immune mechanisms in multiple sclerosis.
, , Sawcer S, Hellenthal G, Pirinen M, Spencer C, et al
Nature 2011 Aug;476(7359):214-9

Purification of infectious human herpesvirus 6A virions and association of host cell proteins.
Hammarstedt M, Ahlqvist J, Jacobson S, Garoff H, Fogdell-Hahn A
Virol. J. 2007 ;4():101

Variation in interleukin 7 receptor alpha chain (IL7R) influences risk of multiple sclerosis.
Lundmark F, Duvefelt K, Iacobaeus E, Kockum I, Wallström E, Khademi M, et al
Nat. Genet. 2007 Sep;39(9):1108-13

Detection of human herpesvirus-6 in mesial temporal lobe epilepsy surgical brain resections.
Donati D, Akhyani N, Fogdell-Hahn A, Cermelli C, Cassiani-Ingoni R, Vortmeyer A, et al
Neurology 2003 Nov;61(10):1405-11

Gruppmedlemmar

Tor AnsvedAnknuten
Sahl Khalid BedriDoktorand
Omid BeikiPostdoc
Mabel CruzAnknuten
Virginija Danylaité KarrenbauerAnknuten
Katarina FinkAnknuten
Jonas Forsman Forskarstuderande
Sten FredriksonProfessor/överläkare
Anna GlaserProjektledare
Jan HillertForskargruppsledare
Jan HillertProfessor/överläkare
Kerstin ImrellPostdoc
Andrius KavaliunasPostdoc
Konstantinos KostulasAnknuten
Maria LantzForskarstuderande
Eva LindströmAnknuten
Karin LyckeForskningssköterska
Susanne MalmbergAdministratör
Ali ManouchehriniaPostdoc
Thomas MastermanAnknuten
Ulrik Nilsson RantaForskarstuderande
Rayomand PressAnknuten
Sven PålhagenAnknuten
Ryan RamanujamAnknuten
Ryan RamanujamPostdoc
Kristin SamuelssonForskarstuderande
Christina SjöstrandAnknuten
Leszek StawiarzForskarstuderande
Leszek StawiarzProjektsamordnare

InflammationKlinisk neurovetenskap