Fredrik Piehls forskargrupp

This page in English

MS: Inflammation och neurodegeneration vid neurotrauma

Vid sjukdomar i centrala nervsystemet (CNS) där nervtrådar skadas uppstår också en inflammatorisk reaktion i det skadade området, med aktivering av lokala stödjeceller och ett ibland betydande inflöde av vita blodkroppar från blodet. Hittills finns begränsade kunskaper både om mekanismerna för inflammatorisk aktivering efter primärt icke-immunologisk skada, t ex traumatiska skallskador, och om ärftliga faktorer kan spela en roll. Vi har visat att ärftliga faktorer har en betydande inverkan på vad som händer efter en experimentell mekanisk nervskada.

Genom att korsa individer från två olika stammar kan man identifiera vilka ärftliga anlag (gener) som står för dessa skillnader. På detta sätt har vi kunnat identifiera olika kromosomområden som kan kopplas till skillnader i reaktionen på en experimentell nervskada.

I ett fall, för ett kromosomområde som har betydelse för nivåer av MHC klass II molekyler, har vi exakt kunnat positionera den orsakande genetiska variationen. Genen heter Mhc2ta och studier visar att en likartad funktionell variation finns hos människa och att den påverkar risken för flera olika inflammatoriska sjukdomar (MS, hjärtinfarkt och reumatoid artrit).

Fortsatta studier pågår nu i syfte att identifiera andra arvsanlag för de områden som reglerar nervcellsdöd och inflammatorisk aktivering av stödjeceller. I samarbete med andra forskningsgrupper studeras ärftliga faktorers betydelse också i andra sjukdomsmodeller, bl a herpes encefalit, neuropatisk smärta och traumatisk ryggmärgsskada. Fördjupade kunskaper i detta område leder till bättre förståelse av orsakerna till komplexa CNS sjukdomar, så som traumatisk hjärnskada, MS, stroke och neurodegenerativ sjukdom.

Forskningsprojekt

  • Genetic regulation of neurodegeneration after nerve injury in experimental (ventral root avulsion and traumatic brain injury) and clinical models
  • Genetic regulation of neuropathic pain in experimental and clinical models
  • The role of innate immune mechanisms for neurodegeneration in multiple sclerosis
  • Genetic regulation of inflammation after nerve injury

Utvalda publikationer

The expression of VEGF-A is down regulated in peripheral blood mononuclear cells of patients with secondary progressive multiple sclerosis.
Iacobaeus E, Amoudruz P, Ström M, Khademi M, Brundin L, Hillert J, et al
PLoS ONE 2011 May;6(5):e19138

Both MHC and non-MHC genes regulate inflammation and T-cell response after traumatic brain injury.
Al Nimer F, Beyeen A, Lindblom R, Ström M, Aeinehband S, Lidman O, et al
Brain Behav. Immun. 2011 Jul;25(5):981-90

Fine mapping of gene regions regulating neurodegeneration.
Swanberg M, Harnesk K, Ström M, Diez M, Lidman O, Piehl F
PLoS ONE 2009 Jun;4(6):e5906

Vra4 congenic rats with allelic differences in the class II transactivator gene display altered susceptibility to experimental autoimmune encephalomyelitis.
Harnesk K, Swanberg M, Ockinger J, Diez M, Lidman O, Wallström E, et al
J. Immunol. 2008 Mar;180(5):3289-96

MHC2TA is associated with differential MHC molecule expression and susceptibility to rheumatoid arthritis, multiple sclerosis and myocardial infarction.
Swanberg M, Lidman O, Padyukov L, Eriksson P, Akesson E, Jagodic M, et al
Nat. Genet. 2005 May;37(5):486-94

Gruppmedlemmar

Albert HietalaAnknuten
Faiez Al NimerAnknuten, Postdoc
Fredrik PiehlForskargruppsledare, Professor/överläkare
Karl CarlströmDoktorand
Mathias GranqvistForskarstuderande
Peter AlpingDoktorand
Ritva MatellAnknuten

Klinisk neurovetenskap