Clara Hellners forskargrupp

This page in English

Mental ohälsa och antisocial utveckling

Vår forskargrupp har flera pågående projekt som kretsar kring rättspsykiatriska patienters komplexa vårdbehov.

Missbruksvårdens betydelse för rehabilitering

En av våra större studier, MSAC (Mental disorder, Substance Abuse & Crime) projektledare Clara Hellner och Tom Palmstierna, fokuserar på missbruksvårdens betydelse för rehabilitering och riskbedömning/ riskhantering. Finansiering kommer bland annat från FAS och Mobilisering mot narkotika. Doktorand knutnen till detta projekt är Natalie Durbeej. Ett angränsande projekt bedrivs av Malin Lotterberg, sjuksköterska vid Karsuddens sjukhus studerar omvårdnadsinsatser i samband med riskhantering inom rättspsykiatrisk vård.

Antisocial utveckling hos barn och ungdomar

En annan forskningslinje i gruppen är antisocial utveckling som ofta börjar i tonåren men kan se olika ut hos olika grupper av barn och ungdomar. Anna Lundh är barn- och ungdomspsykiater och hennes avhandling fokuserar på funktionsbedömning och risk för psykosocial marginalisering hos barn och ungdomar med neuropsykiatriska problem. Barns utveckling är också beroende av föräldrars hälsa och omsorgsförmåga. Sonja Ruppert är allmänpsykiater och har studerat nyblivna mödrars psykiska hälsa före och efter förlossning.

Rättsliga aspekter av misstänkta brott mot barn


Slutligen har vi ett forskningsområde som berör de rättsliga aspekterna av misstänkta brott mot barn. Hur handläggs brott mot barn inom socialtjänsten och vad säger lagen om olika rättsliga utredningar som berör barn? Anna Kaldal och Pernilla Leviner är båda registrerade doktorander vid juridiska institutionen vid Stockholms universitet med Clara Hellner som bihandledare.

Forskningsprojekt

  • Rehabiliterande åtgärder för psykiskt störda lagöverträdare som använder alkohol och droger

Utvalda publikationer

Validation of the Alcohol Use Disorders Identification Test and the Drug Use Disorders Identification Test in a Swedish sample of suspected offenders with signs of mental health problems: results from the Mental Disorder, Substance Abuse and Crime study.
Durbeej N, Berman A, Gumpert C, Palmstierna T, Kristiansson M, Alm C
J Subst Abuse Treat 2010 Dec;39(4):364-77

Validation of the Alcohol Use Disorders Identification Test and the Drug Use Disorders Identification Test in a Swedish sample of suspected offenders with signs of mental health problems: results from the Mental Disorder, Substance Abuse and Crime study.
Durbeej N, Berman A, Gumpert C, Palmstierna T, Kristiansson M, Alm C
J Subst Abuse Treat 2010 Dec;39(4):364-77

Treatment patterns among offenders with mental health problems and substance use problems.
Alm C, Eriksson , Palmstierna T, Kristiansson M, Berman A, Gumpert C
J Behav Health Serv Res 2011 Oct;38(4):497-509

Gruppmedlemmar

Christina AnderssonForskarstuderande
Anna Britta BjörkdahlAnknuten
Lena BrorssonAnknuten
Mariana DufortAnknuten
Clara Hellner Forskargruppsledare, Professor, adj
Kristoffer MagnussonForskarstuderande
Anders An NilssonForskarstuderande
Eva NorénAnknuten
Philip O'KeeffeAnknuten
Anna OhlisForskarstuderande
Ingvar RosendahlAnknuten
Olivia SimonssonAnknuten
Charlotte SkoglundAnknuten
Karolina SörmanPostdoc
Håkan WallForskarstuderande

Klinisk neurovetenskapPsykiatri