Bo Runesons forskargrupp

This page in English

Suicidförsök och suicid

Suicid är ett folkhälsoproblem. Under 1980- och 1990-talen minskade suicidtalen i Sverige, men under 2000-talet har det inte skett någon ytterligare minskning. När det gäller suicidförsök ser vi en kraftig ökning de senaste tio åren, framförallt hos unga kvinnor men också hos unga män.

Vi studerar hur det ser ut efter suicidförsök, hur kan man förstå och hantera risken för senare suicid?

Vi har visat att den psykiatriska diagnosen vid suicidförsöket har betydelse för att förstå risken för senare suicid. Vid allvarlig psykisk sjukdom som schizofreni och affektiv sjukdom var risken avsevärt högre än vid en mindre uttalad symptombild. Vi har också visat att den metod man använt vid suicidförsöket hade stor betydelse när det gällde risken för suicid på kortare och längre sikt. Om man använde en våldsam metod var risken stor för suicid, särskilt vid psykisk sjukdom men också hos människor utan uttalad psykisk sjukdom.

Vi studerar nu i stora patientmaterial hur risken ser ut och förändras, med särskilt fokus på unga människor. Vi undersöker förekomst av psykisk ohälsa och suicid hos studenter. Flera studier gäller sambandet mellan våld och senare suicid i olika grupper. Det gemensamma syftet är att finna vägar att förstå och förhindra suicid.

Forskningsprojekt

  • Prognosen efter suicidförsök i relation till ålder och kön
  • Samsjuklighet som riskfaktor för suicid hos patienter som gjort suicidförsök
  • Förändringar i suicidtal bland patienter som gjort suicidförsök från 1970-talet till 2000-talet
  • Mortalitet bland personer som tidigare vårdats inom kriminalvård
  • Hög risk för suicid hos psykiatriska patienter med våldsbeteende
  • Filicid och utvidgat suicid
  • Suicid vid bipolär affektiv sjukdom
  • Suicid hos universitetsstuderande

Utvalda publikationer

Suicide risk after nonfatal self-harm: a national cohort study, 2000-2008.
Runeson B, Haglund A, Lichtenstein P, Tidemalm D
J Clin Psychiatry 2016 Feb;77(2):240-6

Time to hospitalization for suicide attempt by the timing of parental suicide during offspring early development.
Kuramoto S, Runeson B, Stuart E, Lichtenstein P, Wilcox H
JAMA Psychiatry 2013 Feb;70(2):149-57

The interaction of parental history of suicidal behavior and exposure to adoptive parents' psychiatric disorders on adoptee suicide attempt hospitalizations.
Wilcox H, Kuramoto S, Brent D, Runeson B
Am J Psychiatry 2012 Mar;169(3):309-15

Method of attempted suicide as predictor of subsequent successful suicide: national long term cohort study.
Runeson B, Tidemalm D, Dahlin M, Lichtenstein P, Långström N
BMJ 2010 Jul;341():c3222

Risk of suicide after suicide attempt according to coexisting psychiatric disorder: Swedish cohort study with long term follow-up.
Tidemalm D, Långström N, Lichtenstein P, Runeson B
BMJ 2008 Nov;337():a2205

Gruppmedlemmar

Axel HaglundAnknuten
Bo RunesonForskargruppsledare, Professor/överläkare
Dag H. TidemalmAnknuten
Henrik Landström LysellAnknuten
Karin BeckmanForskarstuderande
Marie Eriksson DahlinUniversitetslektor
Sofie BäärnhielmAnknuten
Åsa LindhDoktorand

Klinisk neurovetenskapPsykiatri