Aktuellt inom Försäkringsmedicin

This page in English

Disputation Lisa Mather

Lisa Mather kommer att disputera den 15 december 2017. Mer information finns här.

Disputation Rasmus Elrud

Rasmus Elrud kommer att disputera den 9 januari 2018. Mer information finns här.

Den första rapporten om läkares arbete med sjukskrivning, baserad på en enkät 2017, är nu klar. Läs mer här

Magnus Helgesson har beviljats medel från AFA försäkring

En av våra forskare, Magnus Helgesson, har beviljats forskningsanslag från AFA försäkring för projektet De mest sjukskrivna. Sjukfrånvaro bland anställda inom vård- och omsorg – vilken roll spelar kombinationen av fysiska och psykosociala belastningar?

Läs mer om Magnus Helgesson här

European Health Conference 2017

Konferensen hölls i Stockholm 1-4 november 2017

Mer information finns här


Cochrane Insurance Medicine

Nu är Cochrane Insurance Medicine (CIM) etablerat som ett fält inom Cochrane.

CIM kommer att arbeta för att etablera och sprida evidensbaserad kunskap inom det försäkringsmedicinska området.

Sektionen för försäkringsmedicin vid Karolinska Institutet är en av de grupper som sedan många år arbetat för att etablera detta fält inom Cochrane.

Se pressmeddelandet här

Länk till hemsidan  

Newsletter

Försäkringsmedicin