Utbildningar - kirurgi

Grundutbildning inom läkarprogrammet

Inom läkarprogrammet ansvarar Enheten för kirurgi för den del av utbildningen under Tema 4, klinisk medicin inriktning kirurgi, som rör gastrointestinal kirurgi och akut kirurgi.

Placeringen omfattar drygt sex veckor av terminen. Till stöd för studierektors arbete tillsätts varje år en kirurgamanuens samt klinisk lärare som ansvarar för utbildningsåttagandet inom Enheten för kirurgi. Till sin hjälp har den kliniska läraren ansvariga vid varje sektion i kliniken GastroCentrum Kirurgi, dvs sektionen för övre abdominell kirurgi, sektionen för nedre abdominell kirurgi och sektionen för trauma och akut kirurgi.

Kirurgamanuens och klinisk lärare utses för ett år i taget, sektionsansvariga utses för minst en termin i taget. Varje hösttermin ges kursen som en internationell kurs med deltagande av 14-16 utbytesstudenter, i första hand från olika delar av Europa. All undervisning där dessa studenter är inblandade sker då på engelska. Kurssekreterare för klinisk medicin inriktning kirurgi utses från Enheten för kirurgi.

Kirurgi, termin 8, läkarutbildningen

Förutom grundkursen genomförs vid Enheten för kirurgi studentvalda kurser, SVK "kirurgi, endoskopi, suturteknik och rekonstruktiv plastikkirurgi". Varje år emottager Enheten och GastroCentrum Kirurgi 10-15 utländska utbytesstudenter s k "kliniska rotationer" som varar fyra veckor. Enheten bidrar också med handledare till studenternas självständiga arbete/examensarbete.

Kirurgi