Övriga dokument

Delegationsordning Besluts- och delegationsordning för Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) 2017-03-01 (pdf) 
Besluts- och delegationsordning för utbildningsorganisationen vid CLINTEC (pdf) 2017-03-01
Begränsad delegation (word) 2017-10-18 
Tillfällig vidare delegation (word) 2017-10-18 
Ekonomi Anläggningsredovisning (word)
Ansökan om projekt vid institutionen (word)
Fakturaunderlag (100112) (excel)
INDI - projektkalkylmall CLINTEC (svensk) (excel)
INDI - projektkalkylmall CLINTEC (engelsk) (excel)
INDI - information till finansiärer (pdf)
Intrastat - EU moms redovisning (word)
Lathund löneförskott inom och utom landet (pdf)
Nyupplägg av kunder (Agresso) (excel)
Rekvisition bidrag (word)
Requisition of grants (word)
Research Grant Agreement (word)
Beställning av datorer/licenser (word)

KI:s blanketter och mallar
Personal Beslut om tillgång till mobiltelefon i tjänsten (word)
Passerkortsintyg (pdf)
Prefektbeslut examensbevis stipendium (word)
Rekvisition glasögon (pdf)
Länk till Reseorder
Utbildningsstipendium, handledarens checklista (word)
Överföringsuppdrag Nordea

KI:s blanketter och mallar
Övriga

Arkivredovisning (pdf)
Brevmall - engelsk (word) 
Brevmall -svensk (word)
Mall - Inbjudan disputation (ppt)  
Mall - Inbjudan halvtidskontroll (ppt)
Meritportfölj (pdf)

KI:s blanketter och mallar
KI Dokumentmallar
 

Institution