Om enheten för radiografi

This page in English

Radiologin intar en central roll i modern sjukvård.

Den radiologiska verksamheten omfattar samverkan med remitterade kliniker när det gäller val av radiologisk undersökningsmetod, utförandet av diagnostiska och interventionella radiologiska åtgärder samt utvärdering av bild- och annat informationsmaterial.

Radiologin är sålunda en klinisk specialitet med omfattande kontakter med de flesta andra medicinska specialiteter.

Organisation

Kent FridellEnhetschef, adjunkt
Kent Fridell
Telefon 08-524 83870
kent.fridell@ki.se
Jessica EkbergAdministratör
Jessica Ekberg
Telefon 08-524 83770
jessica.ekberg@ki.se
Henna HarinenStudievägledare
Henna Harinen
Telefon 08-524 83701
henna.harinen@ki.se
Linda WennbergUniversitetsadjunkt
Linda Wennberg
Telefon 08-524 73774
linda.wennberg@ki.se
Tiina HellebringUniversitetslektor
Tiina Hellebring
Telefon 08-524 83772
tiina.hellebring@ki.se
Klas ErikssonUniversitetsadjunkt
Klas Eriksson
Telefon 08-524 83715
klas.eriksson@ki.se
Anonym kvinnaUniversitetsadjunkt
Anna Ek Jörneklint
Telefon 08-524 83750
anna.ek.jorneklint@ki.se
Parvin TavakolUniversitetsadjunkt
Parvin Tavakol
Telefon 08-524 83584
parvin.tavakol@ki.se
Anonym kvinnaUniversitetsadjunkt
Charlotte Palmqvist
Telefon 08-524 83585
charlotte.palmqvist@ki.se

Adress

Karolinska Institutet
Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för radiografi
Alfred Nobels Allé 10, 5 tr
141 83 Huddinge
Fax. 08-524 838 36
Radiologi, medicinsk teknik och bildbehandling