Om enheten för ortopedi

This page in English

 

Vid enheten finns tre professorer, 2 lektorer, sju docenter, åtta läkare och en sjukgymnast med doktorsgrad. För närvarande finns 21 registrerade doktorander.

Enheten för ortopedi och bioteknologi har haft 60 disputationer sedan 1973.

Forskningssamarbete involverande andra institutioner är vanligt, särskilt kan man nämna samarbetet med de basvetenskapliga forskarna vid Novum, Enheten för klinisk epidemiologi vid Institutionen för medicin Solna, och Institutionen för medicin Huddinge vid Karolinska Institutet. Samarbete finns även med Kungliga Tekniska Högskolan, Lunds Universitet, Gymnastik och Idrottshögskolan, Umeå Universitet, Deutche Sprothochschule in Köln, Stanforduniversitetet, samt Chinese University i Hong Kong.

 

Organisation

Li TsaiEnhetschef, Professor
Li Felländer-Tsai
Tel. 08-585 87191
li.tsai@ki.se
Ann-Charlott NordströmAdministratör
Ann-Charlott Nordström
Tel. 08 585 82102
ann-charlott.nordström@ki.se
Paul GerdhemDocent och adjungerad universitetslektor. Stf. studierektor för forskarutbildningen
Paul Gerdhem
Telefon 08-585 80000
paul.gerdhem@ki.se
Margareta HedströmDocent, adjungerad universitetslektor
Margareta Hedström

margareta.hedstrom@ki.se
Adjungerad professor i idrottsmedicin
Christer Rolf

christer.rolf@ki.se
Urban LindgrenSenior professor
Urban Lindgren

urban.lindgren@ki.se
Torsten WredmarkProfessor emeritus
Torsten Wredmark

torsten@wredmark.se

Adress

Karolinska Institutet
Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för ortopedi och bioteknologi
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, K54
141 86 Stockholm
Fax. 08-585 822 24

 

Ortopedi