Om enheten för kirurgi

This page in English

Vid enheten för kirurgi finns 2 professorer, 1 adjungerad lektor, 12 docenter, 13 medicine doktorer/kliniska forskare och 32 registrerade doktorander.

Enheten omfattar även ett laboratorium där 3 forskare, 1 biomedicinsk analytiker utgör den fasta staben och där kliniska forskare och doktorander är verksamma. På laboratoriet bedrivs det forskning med inriktning mot cancer, metabolism och inflammation.

Undervisningen omfattar termin 7 (kirurgkursen), 18 veckor, med kliniska placeringar inom akut kirurgi samt elektiv gastrointestinal kirurgi, case-metodik, EBM-arbeten, seminarier och föreläsningar. Termin 7 ges varannan termin som internationell kurs.

 

Organisation

Magnus NilssonEnhetschef, professor
Magnus Nilsson
Telefon 08-585 82301
magnus.nilsson@ki.se
 
Hélène JanssonAdministratör
Hélène Jansson
Telefon 08-585 82431
helene.jansson@ki.se
Johan PermertProfessor
Johan Permert
Telefon 08-585 82317
johan.permert@ki.se
Matthias Löhr Professor
Mattias Löhr
Telefon 08-585 89591
matthias.loehr@ki.se
Lars Enochsson Adj. lektor
Lars Enochsson
Telefon 08-585 82945
lars.enochsson@ki.se
Gabriel Sandblom Adj. lektor
Gabriel Sandblom
Telefon 08-585 80000, sökare 7960
E-post: gabriel.sandblom@ki.se
Jörgen LarssonSenior professor
Jörgen Larsson

E-post: jorgen.larsson@ki.se
Adress
Karolinska Institutet
Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för kirurgi, K53
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
Fax: 08-585 823 40
Kirurgi