Om enheten för funktion och teknologi

This page in English

Anställda

Enhetschef, professor, MD
Birgitta Janerot Sjöberg
Telefon 08-524 835 02
birgitta.janerot@ki.se
Anonym kvinna Administratör
Tuula Väinölä
Telefon: 08-585 82979
tuula.vainola@ki.se
Universitetslektor, MSc, PhD
Fernando Seoane Martinez

fernando.seoane@ki.se
Ajd. professor/sjukhusfysiker
Tie-Qiang Li
tie-qiang.li@ki.se

Anknutna

Ulrik Birgersson, MSc, PhD
ulrik.birgersson@ki.se
Karl Bodell, universitetslektor
karl.bodell@ki.se
Lars-Åke Brodin, professor emeritus KTH, MD
lars-ake.brodin@ki.se
Massimiliano Colarieti Tosti, MSc, PhD
massimiliano.colarieti.tosti@ki.se
Gösta Hellström, universitetslektor
gosta.hellstrom@ki.se
Adrian Gonon, MD PhD
adrian.gonon@ki.se
Dmitry Grishenkov, MSc PhD, Docent
dmitry.grishenkov@ki.se
Bertil Guve, MSc PhD
bertil.guve@ki.se
Maria Holstensson, PhD, Leg. sjukhusfysiker
maria.holstensson@ki.se
Tomas Jonsson, PhD, Leg. sjukhusfysiker
tomas.jonsson@ki.se
Kaj Lindecrantz, MSc, affil. professor
kaj.lindecrantz@ki.se
Stig Ollmar, MSc PhD, Docent
stig.ollmar@ki.se
Emelie Rosén, forskarförberedande, MSc
emelie.rosen@ki.se
Heikki Teriö, MSc, PhD
heikki.terio@ki.se

Adress

Karolinska Institutet
Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för funktion och teknologi
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Klinisk Fysiologi C1-82, plan 8
141 86 Stockholm
Medarbetare på sjukhussidan har alternativa besöksadresser vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge:
Medicinsk strålningsfysik och nuklearmedicin C2-76; Medicinsk teknik C2-46
Medicinsk Teknologi, Karolinska Institutet
Technology for Health-huset, Blickagången 20, plan 7 (alt. leverans Hälsovägen 11 C)
141 52 Huddinge
Fax. 08-711 48 40

 

Funktionella bilder och medicinsk teknik