Om enheten för anestesi och intensivård

This page in English

Enheten för Anestesi leds av professor Sigridur Kalman som också är enhetschef för FoUU-enheten på AnOpIVA-kliniken, Karolinska Huddinge. Bitr enhetschef är professor Olav Rooyackers som också är arbetsledare för forskningslaboratoriet på KFC.

FoUU's ledningsgrupp består av ordförande Sigridur Kalman, verksamhetschef Patrik Rossi, professor Jan Wernerman, professor Olav Rooyackers, ST-chef Lena Gamrin Gripenberg, vårdchef Maria Alm, universitetslektor Hans Hjelmqvist och doktorand Felix Liebau.

Möten

Tisdagsseminarium
Presentation av konferensdeltagande
och forskare
Dag: Tisdag
Tid: Klockan 12.00-13.00, lunch serveras (skriv ditt namn på listan, kostnaden dras på lönen)
Plats: Konferensrummet B31
Kontaktperson: Jan Wernerman

Fokus på tisdagsseminariet är presentation av konferenser och kurser. Alla medarbetare som deltagit i en konferens förväntas boka tid för presentation i samband med godkännande av resa. Till seminariet inbjuds även forskare från andra sjukhus för att presentera sin forskning
Forskningskollegium,
för all personal på AnOpIVA-kliniken

Dag: Onsdag
Tid: Klockan 16.00-17.00
Plats: Konferensrummet B31
Kontaktperson: Olav Rooyackers

På kollegiet presenteras planerade, pågående och genomförda forskningsprojekt. På kollegiet presenteras och diskuteras även ST-läkarnas vetenskapliga projekt samt magister- och masterprojekt. Första onsdagen i varje månad har vi möte tillsammans med gastrokliniken. Temamöten hålls 3-4 gånger/termin och fokuserar på enhetens tre huvudområden inom forskning;

  • Nutrition och metabolism
  • Perioperativ medicin
  • Pedagogik vid samarbete och tvärprofessionellt samarbete
APT FoUU Dag: Var fjärde tisdag
Tid: Klockan 10.00-10.45
Plats: Konferensrummet B31
Ledningsgruppsmöte FoUU Dag: Var fjärde tisdag
Tid: Klockan 10.45-12.00
Plats: Konferensrummet B31
Lärarkollegium Två möten/år för övergripande planering och strategi
Två möten/år för övergripande planering handledning och utveckling
Två möten/år för pedagogisk utveckling och forskning, projektkunskap och dylikt

 

Organisation

Sigridur Kalman 2Enhetschef, professor
Sigridur Kalman
Telefon 08-585 81787
Epost sigridur.kalman@karolinska.se
Anonym kvinnaAdministratör
Carol Melton
Telefon 08-585 86395
Epost carol.melton@ki.se
Alf SolleviProfessor
Alf Sollevi
Telefon 08-585 80906
Epost alf.sollevi@karolinska.se
Jan WernermanProfessor
Jan Wernerman
Telefon 08-585 86395
Epost jan.wernerman@ki.se
Olav RooyackersProfessor
Olav Rooyackers
Telefon 08-585 86182
Epost olav.rooyackers@ki.se
Hans HjelmqvistUniversitetslektor
Hans Hjelmqvist
Telefon 08-585 86336
Epost hans.hjelmqvist@ki.se

Adress

Karolinska Institutet
Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för anestesi
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, K32
141 86 Stockholm
Fax:08-779 54 24