Mer och Mindre studien (MoM)

Mer eller Mindre

Välkommen till Mer och Mindre-studien

Förälder och barn vid havet

Syftet med Mer och Mindre-studien (MoM) är att erbjuda föräldrar stöd och verktyg för att de lättare ska kunna hjälpa sina barn till en bra vikt.

Många föräldrar har tankar och funderingar kring vad som är bra vanor när det gäller mat och rörelse. De vill ge sina barn de absolut bästa förutsättningarna men det är inte alltid så lätt. Ibland behövs råd och inspiration och det är just det som vi vill erbjuda genom Mer och Mindre-studien!

På den här hemsidan hittar du information om Mer och Mindre-studien: vad studien handlar om och hur studien går till.

Projektansvarig: Paulina Nowicka, Ph.D., docent, paulina.nowicka@ki.se

Aktuellt

"Det är definitivt en livsinvestering" (MoM förälder).

Denna information uppdateras var sjätte månad.
Uppdaterad: Augusti 2016

Nu har 177 familjer blivit randomiserade till Mer och Mindre-studien; 68 barnavårdscentraler är med i projektet samt 14 ungdomsmedicinska mottagningar. Behandlingen inom både standardgruppen och föräldragrupperna håller på att avslutas. Vi kommer också att följa alla familjer i 4 år.

Det är med glädje som vi kan rapportera att studien har genererat de första lovande resultaten. Sex månader efter behandlingsstart syns en signifikant skillnad (-0,5 BMI SDS) mellan föräldrastödsbehandlingen och standardbehandlingen (p=0,01). Även skillnaden i midjemåttet (-4 cm) är till fördel för föräldrastödsbehandlingen (p=0,001). Av de familjer som har genomgått föräldrastödsprogrammet angav majoriteten av föräldrarna att de har lärt sig att vara tydligare när de sätter gränser (92 %), lärt sig betydelsen av att vara konsekvent (84 %) och hur de kan hantera maktkamper med barnet (100 %). Gällande förändringar i livsstil rapporterar 92 % av föräldrarna att de efter programmet har tydligare gränser för barnet när det gäller portionsstorlek, 75 % planerar matlagningen oftare, 67 % sätter tydligare gränser när det gäller sötsaker, 100 % sätter tydligare gränser när det gäller skärmtid, 100 % spenderar oftare tid utomhus tillsammans med sitt barn och 92 % av föräldrarna upplever att deras barn oftare leker på ett aktivt sätt.

Inom projektet arbetar vi också för att barnfetma ska uppmärksammas tidigt inom barnhälso- och sjukvården. Den 22-23 januari samt 16-17 september 2014 arrangerades Inspirationsdagar för BVC, BUMM och SHV i Stockholms län; totalt 550 personer deltog. Ämnen som berördes var motiverande samtal som ett verktyg i samtalen med föräldrarna och vikten av att uppmärksamma och behandla fetma i tidig ålder. Experter från BVC, BUMM och SHV såväl som forskare och dietister delade med sig av erfarenheter och den senaste forskningen inom området. Under dagarna framkom bland annat en önskan om att stärka samarbetet mellan BVC, BUMM och SHV när det gäller frågor kring vikt i barndomen. Du hittar alla presentationer från Inspirationsdagarna under ”För vårdpersonal” i menyn till höger eller genom att klicka här.

Ny metodartikel om Mer och Mindre publicerad i BMC Public Health 2015 hittar du här.

Anna EkAnna Ek, doktorand i studien, kommer att försvara sin avhandling ”Early obesity: family-based risk factors and treatment interventions” som baseras på Mer och Mindre-studien den 23 september 2016. Mer information se här.

Varför vill vi göra Mer och Mindre-studien?

Pratbubblor

Vi har träffat många föräldrar och detta är några av de frågor som vi brukar få:

 • När min son äter har han svårt att sluta - hur ska jag göra?
 • Är det bättre att barnet får äta lite godis flera dagar i veckan eller ska vi spara allt till en dag?
 • Mina föräldrar älskar att bjuda vår dotter på glass - vad ska jag säga till dem?
 • Mitt barn blir så arg när jag säger nej - hur ska jag göra?
 • Ska jag prata med mitt barn om övervikten?

Det kan vara svårt att veta vad som är "lagom" och hur svarar man ett barn som ständigt säger att det är hungrigt. Många föräldrar har flera barn och ibland kan det också vara svårt att förena många olika viljor och behov.

Tanken med Mer och Mindre-studien är att föräldrar ska få möjlighet att hitta lösningar på vardagsproblem och få stöd i arbetet mot en hälsosammare livsstil.

Här kan du läsa mer om hälsoeffekter av fetma hos barn:
Vilken roll spelar barnets vikt? (Pdf-fil, 105 Kb)

Vi vänder oss till familjer med barn i 4-6 års ålder där barnet väger för mycket. Studier har visat att det är bra att uppmärksamma barnets övervikt i tidig ålder och att små förändringar då kan ge stor effekt på sikt.

Hur går studien till?

För att vara med i Mer och Mindre-studien (MoM) ska familjen:

 • Bo i Stockholmsområdet
 • Barnet ska vara 4, 5 eller 6 år (familjen kan delta i studien under det år som barnet fyller 7 år så länge barnet inte har fyllt år).
 • Barnet ska ha ett BMI på 19,2 eller högre

Så här räknas BMI ut för barn

Med hjälp av måttet BMI, som står för Body Mass Index, kan du få reda på om barnet har övervikt eller fetma. BMI beräknas barn på samma sätt som hos vuxna. Du tar vikten i kilo och delar det med längden i meter. Talet du får delar du ännu en gång med längden i meter:

Exempel: Kalle är 1,02 cm lång och väger 23 kg

Kalle's BMI är då: 23 / (1,02 x 1,02) = 22,1

Till skillnad från vuxna varierar BMI-talet hos barn med ålder och kön och därför finns det särskilda BMI-tabeller för barn. Hos vuxna är gränsen för övervikt BMI 25 och gränsen för fetma BMI 30. För barn är dessa gränser omräknade i förhållande till de vuxnas och kallas därför iso- BMI 25 och iso-BMI 30.

För att det ska vara enkelt för familjer att se om de kan delta i studien har vi satt en övergripande BMI-gräns vid 19,2, det vill säga att oavsett barnets ålder och kön kan familjen delta i studien om barnets BMI är 19,2 eller högre.

I Mer och Mindre-studien vill vi jämföra två olika typer av behandlingar:

 • Föräldragruppsbehandling
 • Behandling vid en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

Om en familj bestämmer sig för att delta i studien blir de slumpvis lottade till antingen föräldragrupp eller behandling vid BUMM. Vi som arbetar med studien kan inte påverka vilken grupp familjen hamnar i utan det sker helt slumpmässigt.

Vad händer sedan?

 • Barnet mäts och vägs vid start, efter 3 och 6 månader samt efter ett år.
 • Föräldrarna får svara på frågor om bland annat om familjebakgrund, barnets välbefinnande, beteende och livsstilsvanor.
 • Blodprov lämnas vid start samt vid studiens slut (ej krav för att delta i studien).
 • Studien pågår under ett års tid.
 • Efter studien erbjuds alla familjer fortsatt kontakt på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

Studien är helt frivillig och familjen har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande.

Studien är granskad och godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (dnr: 2011/1329-31/4, 2012/1104-32, 2012/2005-32, 2013/486-32)

Föräldragrupp

Pappa leker med barn

I Mer och Mindres (MoM) föräldragrupper träffas vi 10 gånger, en gång i veckan under ca 90 minuter. Plats och tid för träffarna anpassas utifrån att så många som möjligt ska kunna delta.

Träffarna leds av två utbildade gruppledare och varje vecka presenteras olika teman och övningar och föräldrarna får uppdrag att arbeta med hemma, ett exempel på ett sådant uppdrag kan du se här . Vi pratar bland mycket annat om hur föräldrar på bästa sätt kan uppmuntra barn till att lära sig nya saker, hur föräldrar kan hantera tjat, varför det är viktigt att kunna säga nej och mycket annat som är betydelsefullt i föräldrarollen samt ger konkreta tips kring till exempel hur mycket mat som är lagom, hur man kan begränsa barnets skärmtid. Ett uppskattat inslag är ”Veckans hälsotips”, som du kan se ett exempel på här.

Vi följer en manual men utgår ifrån de utmaningar kring barnets mat och rörelse som föräldrarna stöter på. Vi tar hjälp av varandras erfarenheter och kunskaper. Det finns inget som är rätt eller fel utan det handlar om att hitta lösningar som passar familjen i fråga. Vår förhoppning är att föräldrarna ska få nya verktyg att använda i sitt föräldraskap och att de ska känna sig tryggare i frågor som rör barnets mat och rörelse.

Mer och Mindres föräldragrupper baseras på ett föräldrastödsprogram som kallas för KEEP och som har utvecklats vid Oregon Social Learning Center i USA. I den här studien har vi utgått ifrån KEEP och skapat ett program som kan ge stöd till familjer där barnet väger för mycket i tidig ålder. Utvecklingen av programmet för Mer och Mindres föräldragrupper har skett i ett nära samarbete mellan programmets skapare i USA och kliniska barnfetmaforskare vid Karolinska Institutet. Fokus ligger på livsstilsförändringar och innehållet har skräddarsytts för att passa familjer i Sverige.

Så här säger några föräldrar om att vara med i gruppen:

"Jag har fått en bättre insikt om hur det är att vara förälder och verktyg att behålla de bra matvanor som nu vi har skaffat oss."

"Allt var bra, men det som var det mest användbara var att använda mat som har den kvalitet som barnen behöver, som kroppen behöver utan att ge mer vikt."

"Min son är gladare, lite lättare, han sover bättre och längre."

"Jag har blivit mycket mera konsekvent, jag hade inte lagt märke till att man måste vara konsekvent med alla saker i vardagen, inte bara med det hur man äter och rör sig. Jag tänkte inte på det att det är så viktigt att vara konsekvent och sätta gränser på allt. Man är som förälder väldigt viktig själv för att skapa bra vanor."

"Jättebra med hur man kunde hantera sina känslor när barnen tjatade om att de ska få någonting äta, hur man ska sätta gränser."

"Jag lärde mig nya saker som jag innan dess hade ingen aning om"

"Att vi kunde prata med andra som har samma problem, som förstår hur vi menar."

"De verktyg vi har fått var jättebra, att kunna presentera grönsaker på ett roligare så att barnet känner att jag har ett val, jag behöver inte bara äta den här grönsaken utan det finns många andra jag kan pröva. Nu äter han majs och gurka och lite morötter. Så såg det inte ut för ett halvår sen, då åt han ingenting. Det är ett väldigt stort steg."

"Man lever inte efter det man vet. Man går i en ond cirkel och det är bra att någon säger att man kan göra så här också. Och så prövar man det, och så funkar det."

"Att man fick råd och fakta hur ska det gå till och hur ska man göra för att bli bättre på mat till barn och bättre relation samtidigt, utan att det ska bli några konflikter eller så."

"Nästan allt som stod i materialet var nytt för oss. Det var jättebra. Vi har massor med lappar på kylskåpet, vi tittar på dem varje dag."

"Jag tycker att vi har blivit mer konsekventa på att sätta gränser. Vi fokuserar på rätt tillfällen. Och lättar på de gånger det kanske inte riktigt behövs. Men jag tycker att vi har blivit mycket mer konsekventa att sätta gränser och det har vi lärt oss av kursen. Att nej är ett nej när jag säger nej och när jag inte säger nej så kan du göra som du vill göra."

"Jag känner mig mer kompetent som förälder, att man fick lite uppbackning att man är på rätt spår."

Behandling vid barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

För vårdpersonal

Deltagande BVC:er

De barnavårdscentraler som har rekryterat till Mer och Mindre-studien:

Akka BVC Jordbro BVC Liseberg BVC Traneberg BVC
Axelsbergs BVC Handen BVC Legevisitten BVC, Nynäshamn Trångsund BVC
Bagarmossen BVC Hallunda BVC RinkebyBVC Tullinge BVC
Blackeberg/Ängsby BVC Huddinge BVC Rotebro BVC Tumba BVC
Bredängs BVC Husby BVC Råcksta BVC Tyresö BVC
Hammarbyhöjden BVC Jollen BVC Skogås BVC Vantör BVC
Farsta BVC Kalhäll BVC Skärholmen BVC Vendelsö BVC
Fisksätra BVC Kista BVC Sollentuna BVC Vällingby BVC
Fittja BVC Kvarnen BVC, Jakobsberg Solna BVC Värby BVC
Fruängen BVC Kungsängens BVC Spånga BVC Vårby BVC
Gröndal BVC Liljeholmens BVC Tensta BVC Älvsjö BVC

Om din arbetsplats har rekryterat till Mer och Mindre och vi har missat att nämna er ovan, kontakta oss så rättar vi till det.

Information in English

Kontakta oss

Paulina Nowicka Ph.D., projektansvarig, docent, forskare
Paulina Nowicka (för mer information)
Arbetar även som biträdande universitetslektor vid Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet.
paulina.nowicka@ki.se
Karin Nordin Leg. barnsjuksköterska, ,projektkoordinator
Karin Nordin (för mer information)
Medverkar även i den preventiva studien ”Early STOPP”
karin.nordin@karolinska.se
Claude Marcus MD, PhD, barnläkare och professor i pediatrik
Claude Marcus
Grundare av Rikscentrum Barnobesitas
claude.marcus@ki.se
Anna Ek Doktorand, leg. dietist
Anna Ek (för mer information)
Har tidigare arbetat vid Barnöverviktsenheten Region Skåne. Arbetar även i ett preventiv projekt om fetma hos barn.
anna.ek@ki.se
Louise Lindberg M.Sc., folkhälsovetare, forskningsassistent – ”Mer och Mindre”
Louise Lindberg
Är även doktorand på Enheten för Pediatrik inom BORIS-projektet.
louise.lindberg@ki.se
Mahnoush Malek M.Sc., leg. dietist
Mahnoush Malek
Arbetar även på Rikscentrum Barnobesitas vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Huddinge. Har varit med och skrivit broschyren Bra mat lekande lätt, som vänder sig till ungdomar och föräldrar till överviktiga barn.
mahnoush.etminan-malek@karolinska.se
Jonna Nyman Tidigare projektkoordinator, leg. dietist
Jonna Nyman
 

Finansiärer

Mer och Mindre-studien har erhållit ekonomiska medel från:

 • Jerringfonden
 • Karolinska Institutet (Karolinska Institutets Doktorandmedel, KID)
 • Vetenskapsrådet
 • Sverige-Amerika Stiftelse
 • Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
 • Magnus Bergvall Stiftelse
 • Stiftelse Samariten
 • Vinnova VINNMER
 • Martin Rinds Stiftelse
 • Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse
 • Svenska Läkaresällskapet
 • Helge Ax:son Johnsson Stiftelse
 • ìShizu Matsumuraîs donation
 • Stiftelse Frimurare Barnhuset i Stockholm
 • Sällskapet Barnavård
 • HKH Kronprinsessans Lovisas förening för barnasjukvård
 • Åke Wibergs Stiftelse
 • Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne
 • Jane och Dan Olssons Stiftelse

Länkar och litteratur

Länktips

Tips på läsning

Om föräldraskap:

 • Foster, Martin. Fem gånger mer kärlek. Natur & Kultur, 2009.
 • Grandelius, Bengt: Att sätta gränser Ett villkor för växande. Natur & Kultur, 2006.
 • Nowicka P. Föräldratekniker mot fetma hos förskolebarn. Nordisk Nutrition.  2014 Nov (4), sid. 11-13

Om fysisk aktivitet/träning:

 • Terese Alvén. Träna tillsammans med familjen. HOI Förlag, 2014.

Om övervikt och fetma hos barn:

 • Nowicka, Paulina och Flodmark, Carl-Erik. Barnövervikt i praktiken. Studentlitteratur, 2006.
 • Jansson, Annika och Danielsson, Pernilla. Överviktiga barn: en handbok för föräldrar och proffs. Stockholm: Forum, 2003.
 • Lindeberg, Gunilla. Runda barn: en föräldrahandbok om mat, goda vanor, läsk och godis, smart snabbmat och nyttig rörelse. Stockholm: Bonnier, 2006.
 • Magnusson, Maria. Förebygga barnfetma och främja jämlik hälsa. Lund: Studentlitteratur, 2013.
 • Nowicka, Paulina och Marcus, Claude. Beteendemodifikation enda rimliga terapin vid fetma hos barn och vuxna. Läkartidningen. 2011; volym 106 (nr 49): s. 2581-2585.

"Beteendemodifkation- enda rimliga terapin för fetma" (Pdf-fil, 347 Kb)

Kokböcker:

 • Bonniers kokbok. Redaktörer: Hemberg, Birgit och Eriksson, Fredrik. Bonnier Fakta, 2010.
 • Kristina, Eriksson. Familjens stora sunda kokbok. Semic, 2011.
 • Adamsson, Viola. Nordens bästa mat det nyttiga nordiska köket. Ica Bokförlag, 2012.
 • Davidsson, Ulrika. Hälsokokboken. Ica Bokförlag, 2009.
 • Sara Ask och Lisa Bjärbo. Mera vego – Mat för hela familjen. Ordfront Förlag, 2014.

Media

OBS: För tillgång till artiklar krävs i vissa fall att du måste vara prenumerant för respektive tidning.

 

Har ni tips på bra länkar eller böcker?

Maila gärna Paulina Nowicka, paulina.nowicka@ki.se

Pediatrik