Kompetensutveckling - logopedi

Pedagogiskt seminarium

Pedagogiskt seminarium om casepedagogik och casekonstruktion
1:a november, kl. 15.00-17.00 i K63 kursrum 9, Karolinska Huddinge

Välkommen på ett seminarium om Casepedagogik och casekonstruktion. Case används ofta för att träna och utveckla förmågan att lösa problem som kan uppkomma i det framtida yrket. Genom Casebearbetning tränas samarbete, kritiskt tänkande, reflektion och argumentation. Under seminariet presenteras metoden och hur Case kan konstrueras. Se även http://ki.se/medh/pedagogisk-strategi där flera kurser i Casepedagogik presenteras. Nästa grundläggande kurs i casepedagogik är 7 - 8 november och 18 november.

Välkommen!
Anita och Per


Kompetensutveckling för lärare/handledare


All utbildning vid KI ska hålla mycket hög kvalitet och ha en stark forskningsanknytning. Enligt KIs utbildningsstrategi ska även utveckling av lärare och handledares pedagogiska kompetens prioriteras. Under den här fliken har vi därför samlat information och aktiviteter som riktar sig till lärare och handledare på logopedprogrammet med fokus på forskning och på pedagogik. Här finner du även länkar till centrala resurser för lärare och handledare.

Handledarutbildning

Handledarutbildning motsvarande 1,5 hp för audionomer, logopeder och röntgensjuksköterskor med handledar- undervisningsuppdrag inom respektive utbildning.
Ansvarig institution CLINTEC, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet

Datum ht-16:            7/9, 14/9, 21/9, 29/9               Alla dagar 9.00-16.00
Plats:                          Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

Anmälan senast 3/6 2016 till Utbildningsnämndens handläggare anna-carin.isacsson@ki.se
Om frågor om handledarutbildningen kontakta kursansvarig Annika Sääf-Rothoff, annika.saaf-rothoff@ki.se

Kursen kan även läsas på distans.


Handledarnytt

April 2016 (pdf)


Boka en föreläsare i logopedi!

Vi presenterar gärna fakta och teman från logopedins olika områden. Omfång och inriktning anpassas efter önskemål, från orientering till fördjupning. Bland andra vänder vi oss till personal och ledare inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, patientföreningar, pensionärsorganisationer, arbetsplatser och studieförbund.

Välkommen med förfrågan! Exempel på våra teman:

  • Joller och barnets tidiga språkutveckling
  • Röstens funktion och röstvård
  • Språkutveckling och talproblem hos barn
  • Språket och hjärnan
  • Språkliga svårigheter vid demens
  • Talsvårigheter vid Parkinsons sjukdom
  • Ät- och sväljsvårigheter hos äldre

Kontakt: christina.hedestedt@ki.se

Specialistordning för logopeder

Från 1 januari 2015 har logopeder möjlighet att ansöka om formell specialisering via Svenska Logopedförbundets specialistråd.
Läs mer om detta HÄR

Logopedi