Föreläsningar och seminarier

Logopedi - Doktorandseminarium

2017-10-1616:00 to 18:30 Föreläsningssal C1:87, HuddingeKarolinska Universitetssjukhuset, HuddingeCLINTEC - Enheten för logopedi

FORSKNINGSSEMINARIER VID
ENHETEN FÖR LOGOPEDI, KI, HÖSTEN 2017

Välkomna till höstens forskningsseminarier vid Enheten för logopedi christina.hedestedt@ki.se

OBS! Anmäl önskan om uppkoppling via videolänk till paivikki.aarne@ki.se (gäller alla datum utom 2017-09-28)

När: Måndagen den 16 oktober kl. 16.00 - 18.30
Lokal Föreläsningssal C1:87, Huddinge
Föreläsare Doktorand Sara Stormoen 
Titel Meddelas senare
Påläsare Meddelas senare
   
Föreläsare Doktorand Fredrik Sand
Titel Syntaktisk komplexitet som prediktor av Alzheimers sjukdom:
en prospektiv longitudinell kohortstudie
Påläsare Helena Hybbinette

Välkomna!

Päivikki Aarne
Leg. logoped
Med. dr.
Adjungerad adjunkt
Anette Lohmander
Enhetschef
Professor

 

Contact person: Marja-Päivikki AarneImport to calendar
Logopedi