Halvtidskontroller

Halvtidskontroll. Lena Uggla

2016-12-1214:00 Blickagången 6A, NovumKarolinska Universitetssjukhuset, HuddingeCLINTEC - Enheten för pediatrik

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik,
Enheten för pediatrik, Karolinska Institutet

HALVTIDSKONTROLL

Lena Uggla

"Can music therapy improve quality of life and support the somatic recovery after hematopoietic stem cell transplantation in children and adolescents?”

Måndag, 12/12 2016, kl 14:00
Blickagången 6A Novum

Huvudhandledare Sakkunniga

Professor Britt Gustafsson
Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik
Enheten för pediatrik
Karolinska Institutet

Bihandledare

Docent Björn Wrangsjö
Samklang-Konsult,
Stockholm

Med. Dr. Britt-Marie Svahn
Programkontoret nya Karolinska
Karolinska Universitetssjukhuset

Professor Töres Theorell
Institutionen för folkhälsovetenskap
Karolinska Institutet

Professor Klas Blomgren
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Karolinska Institutet

Professor Inge NygaardPedersen
Institutionen för kommunikation och psykologi
Aalborgs Universitet, Danmark

Välkomna!

Contact person: Lena UgglaImport to calendar
Pediatrik