Halvtidskontroller

Halvtidskontroll. Åsa Kågedal

2017-09-2814:00 Holmgrenska rummet, ÖNH-kliniken, Karolinska SolnaKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik,
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar, Karolinska Institute

HALVTIDSKONTROLL / HALF TIME SEMINAR

Åsa Kågedal

"Immune activity in head and neck cancer -
detectionof metastasis and inflammation markers by flow
cytometry"

Tordagen den 28 september, 2017, kl 14.00
Holmgrenska rummet, ÖNH-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Handledare: Sakkunniga:

Lars Olaf Cardell
Inst för klinisk vetenskap, intervention
och teknik (CLINTEC)
Enh. för ÖNH-sjukdomar
Karolinska Institutet

Eva Munck Wikland
Inst för klinisk vetenskap, intervention
och teknik (CLINTEC)
Enh. för ÖNH-sjukdomar
Karolinska Institutet

Mats Lidegran
Inst för klinisk vetenskap, intervention
och teknik (CLINTEC)
Enh. för ÖNH-sjukdomar
Karolinska Institutet

Britt Nordlander
Inst för klinisk vetenskap, intervention
och teknik (CLINTEC)
Enh. för ÖNH-sjukdomar
Karolinska Institutet

Gustaf Ullenhag
Enheten för onkologi
Akademiska sjukhuset
Uppsala

Caterina Finizia
Öron-, Näs- och Halskliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Göteborg

Välkomna!

Contact person: Åsa KågedalImport to calendar
Öron-näsa-hals