Disputationer

Disputation. Julia Wijkström

This page in English
2017-09-2809:30 Föreläsningssal M41, Karolinska Universitetssjukhuset HuddingeKarolinska Universitetssjukhuset, HuddingeCLINTEC - Enheten för medicinsk bild, funktion och teknologi

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik,
Enheten för njurmedicin, Karolinska Institute

DISPUTATION

Julia Wijkström

"Chronic Kidney Disease of Unknown Etiology
in Central America and Sri Lanka
- Renal Morphology and Clinical Characteristics"

(Presentationen kommer att hållas på engelska)

Torsdagen den 28 september, 2017, kl 09.30
Föreläsningssal, M41
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Huvudhandledare: Fakultetsopponent:

Professor Annika Wernerson
Karolinska Institutet
Department of Clinical Science,
Intervention and Technology (CLINTEC)
Division of Renal Medicine

Senior clinical lecturer, PhD Ben Caplin
University College London
Centre for Nephrology
Division of Medicine

Bihandledare: Betygsnämnd:

Professor Carl-Gustaf Elinder
Karolinska Institutet
Department of Clinical Science,
Intervention and Technology (CLINTEC)
Division of Renal Medicine

Associate Professor Kjell Hultenby
Karolinska Institutet
Department of Laboratory Medicine
Division of Clinical Research Center

Associate Professor Annette Bruchfeld
Karolinska Institutet
Department of Clinical Science,
Intervention and Technology (CLINTEC)
Division of Renal Medicine

Associate Professor Torbjörn Linde
Uppsala University
Department of Medical Sciences
Division of Renal medicine

Associate Professor Johan Mölne
University of Gothenburg
Department of Pathology and Genetics
at Institute of Biomedicine

Professor Jenny Nyström
University of Gothenburg
Department of Physiology at
Institute of Neuroscience and Physiology

Välkomna!

Contact person: Julia WijkströmImport to calendar
Njurmedicin