Disputationer

Disputation. Greger Olsson

2017-09-1513:00 Föreläsningssal B 64, Barngatan 4 plan 6 Karolinska Universitetssjukhuset, HuddingeKarolinska Universitetssjukhuset, HuddingeCLINTEC - Enheten för kirurgi

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik,
Enheten för kiurgi, Karolinska Institute

DISPUTATION

Greger Olsson

Aspects on the role of prophylactic procedures to
influence post-ERCP complication rates

Fredagen den 15 september, 2017, kl 13.00
Föreläsningssal, B64
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Huvudhandledare: Fakultetsopponent:

Docent Lars Enochsson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap,
Intervention och teknik
Enheten för kirurgi

Docent Riadh Sadik
Sahlgrenska akademin
Institutionen för medicin

Bihandledare: Betygsnämnd:

Med dr Urban Arnelo
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik
Enheten för kirurgi

Docent Karsten Offenbartl
Lunds universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper

Docent Gunnar Persson
Linköpings universitet
Institutionen för klinisk och experimentell medicin

Docent Ib Rasmussen
Uppsala universitet
Institutionen för klinisk och experimentell medicin

Docent Per Stål
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin

Docent Christian Sturesson
Lunds universitet
Medicinska fakulteten
Institutionen för kliniska vetenskaper

Välkomna!

Contact person: Greger OlssonImport to calendar
Kirurgi