Disputationer

Disputation, Carin Wallquist

2016-10-2809:00 Rolf Luftsalen L1:01, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, StockholmKarolinska Universitetssjukhuset, SolnaCLINTEC - Enheten för medicinska njursjukdomar

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik,
Enheten för medicinska njursjukdomar, Karolinska Institutet

DISPUTATION

Carin Wallquist

Innate immunity and cardiac structure in Chronic Kidney Disease

Fredagen den 28 oktober 2016, kl 09.00
Rolf Luftsalen L1:01
Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm

Huvudhandledare: Fakultetsopponent:
Docent Britta Hylander-Rössner
Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin
Professor Bernd Stegmayr
Umeå universitet
Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin,
Enheten för Njurmedicin
Bihandledare: Betygsnämnd:

Professor Joachim Lundahl
Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin
Enheten för Klinisk immunologi

Professor Stefan Jacobson
Institutionen för kliniska vetenskaper
Njurmedicinska kliniken
Danderyds sjukhus AB

Med Dr Tobias Larsson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik (CLINTEC),
Enheten för medicinska njursjukdomar

Docent Maria Svensson
Uppsala Akademiska Sjukhus
Institutionen för Medicin
Enheten för Njurmedicin

Docent Bruna Gigante
Karolinska Institutet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Danderyds sjukhus AB

Professor Hans Herlitz
Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet Institutionen för Medicin

Välkomna!

Contact person: Carin WallquistImport to calendar
Njurmedicin