Disputationer

Disputation. Åsa Bonnard

2017-09-2909:00 ÖNHs föreläsningssal (A3:02), Karolinska Universitetssjukhuset, SolnaKarolinska Universitetssjukhuset, SolnaCLINTEC - Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik,
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar, Karolinska Institute

DISPUTATION

Åsa Bonnard

"Hormonal effect on the inner ear:
Two endocrine syndromes"

Fredagen den 29 september, 2017, kl 09.00
ÖNHs föreläsningssal (A3:02), Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Huvudhandledare: Fakultetsopponent:

Professor Malou Hultcrantz
Karolinska Institutet
Department of Clinical Science,
Intervention and Technology
Division of ENT diseases

Marie Bunne, MD, PhD
University of Oslo
Institute of Clinical Medicine
Department of Otorhinolaryngology
and Head and Neck surgery
Division of Head, Neck and Reconstructive
 surgery

Bihandledare: Betygsnämnd:

Christina Hederstierna, MD, PhD
Karolinska Institutet
Department of Clinical Science,
Intervention and Technology
Division of ENT diseases

Rusana Bark, MD, PhD
Karolinska Institutet
Department of Clinical Science,
Intervention and Technology
Division of ENT diseases

Eva Karltorp, MD, PhD
Karolinska Institutet
Department of Clinical Science,
Intervention and Technology
Division of ENT diseases

Professor Diana Berggren
University of Umeå
Department of Clinical Science
Division of Otolaryngology

Docent Ann-Christin Johnson
Karolinska Institutet
Department of Clinical Science,
Intervention and Technology
Division of Audiology

Professor Lars Sävendahl
Karolinska Institutet
Department of Women’s and Children’s
health

Välkomna!

Contact person: Åsa BonnardImport to calendar
Öron-näsa-hals