Antagningsseminarier

Antagningsmöte forskarutbildning

2017-12-2013:00 Lokal meddelas senareKarolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Antagningsmöte Sista inlämn.dag
till resp. enhetschef
Inlämning till
Agneta Wittlock, B53
2017-12-20, kl. 13.00 2017-11-13 2017-11-28, kl. 12.00
     

Ansökan lämnas in komplett (ordningsföljd enligt checklistan) med alla underskrifter och bilagor enligt "Rutiner för antagning".
Ofullständiga ansökningar återsändes.

Ansökan inlämnas i 1 original (enkelsidig och ohäftad) + 2 kopior (häftade)

Grönt ljus ansökan lämnas in för godkännande i god tid innan sista inlämningsdag av ansökan!

Enhetschefens närvaro vid antagningsmötet är från och med 2012 obligatorisk.
I de fall enhetschefen är förhindrad att själv delta vid mötet kommer antagningen skjutas fram till nästkommande möte.

Contact person: Agneta WittlockImport to calendar
Institution