Antagningsseminarier

Antagningsmöte forskarutbildning

2017-10-1713:30 Sevastikbiblioteket, K54, Karolinska HuddingeKarolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Antagningsmöte Sista inlämn.dag
till resp. enhetschef
Inlämning till
Agneta Wittlock, B53
2017-10-17, kl 13.30 2017-09-11 2017-09-18, kl. 12.00

Ansökan lämnas in komplett med alla underskrifter och bilagor enligt "Rutiner för antagning".

Ansökan skall vara enkelsidig och ohäftad!

Enhetschefens närvaro vid antagningsmötet är från och med 2012 obligatorisk.
I de fall enhetschefen är förhindrad att själv delta vid mötet kommer antagningen skjutas fram till nästkommande möte.

Contact person: Agneta WittlockImport to calendar
Institution