Kalender

E.g., 2017-12-16
E.g., 2017-12-16

Onsdag 20 December

13:00

Antagningsmöte forskarutbildning

Lokal meddelas senare
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Antagningsmöte Sista inlämn.dag till resp. enhetschef Inlämning till Agneta Wittlock, B53 2017-12-20, kl. 13.00 2017-11-13 2017-11-28, kl. 12.00 Ansökan lämnas in komplett (ordningsföljd enligt checklistan) med alla underskrifter och bilagor enligt " Rutiner för antagning ". Ofullständiga...
Antagningsseminarier
E.g., 2017-12-16
E.g., 2017-12-16