IT - CLINTEC

Ny rutin för att registrera alla typer av IT relaterade ärenden.

Detta för att säkerställa att IT-supporten ska kunna hanteras av det gemensamma IT-teamet i Huddinge från och med den 1 Januari 2017.

 • Samtliga ärenden mailas till it-support@ki.se alternativt att man ringer 08-524 822 22
 • Ärendet loggas och användaren får en återkoppling med ett ärendenummer.
 • Om support inte kan ges omedelbart av de som tar emot ärendet går det över till det  IT-team som finns i Huddinge.

Beställa dator

 • Alla inköp av datorer skall göras av IT-samordnare och godkännas av enhetschef.
 • Kostnaden skall belastas projekt på KI och får inte vidarefaktureras
 • Tillgängliga märken och modeller
 • Använd blanketten ”Beställning av dator, programvara och telefon
 • Dator och faktura kommer till IT-samordnare som kontrollerar att leverans stämmer med fakturan och vidarebefordrar fakturan till enhetens administratör.
 • Administratören konterar, upprättar en inventarieblankett som bifogas fakturan och skickas vidare till enhetschefen för attest.
 • Ekonomi tar ut ett inventarienummer och lämnar en kopia av inventarieblanketten till IT-samordnaren

Beställa mobiltelefon

 • Beställning av mobiltelefon kräver ett befintligt eller nytt abonnemang på KI.
 • Beställningen skall godkännas av prefekt och enhetschef.
 • Grundläggande förutsättning för mobiltelefon/abonnemang är en tillsvidaretjänst. Vissa undantag kan ges.
 • Kostnaden skall belastas projekt på KI och får inte vidarefaktureras
 • Läs ”Regler för tillgång till telekommunikations utrustning mm” under rubriken ”Telekommunikation” på https://internwebben.ki.se/sv/regler-och-riktlinjer-o
 • Tillgängliga märken och modeller: https://intraedit.user.ki.se/sv/it-marknad
 • Prislista på abonnemang: https://intraedit.user.ki.se/sv/telefoni
 • Använd blanketten ”Beslut om mobilabonnemang” och ”Beställning av dator, programvara och telefon”

Beställa mobilt bredband

 • Beställning av mobilt bredband skall godkännas av prefekt och enhetschef.
 • Grundläggande förutsättning för ett mobilt bredband är en tillsvidaretjänst. Vissa undantag kan ges.
 • Kostnaden skall belastas projekt på KI och får inte vidarefaktureras
 • Läs ”Regler för tillgång till telekommunikations utrustning mm” under rubriken ”Telekommunikation” på https://internwebben.ki.se/sv/regler-och-riktlinjer-o
 • Prislista på abonnemang: https://intraedit.user.ki.se/sv/telefoni
 • Använd blanketten ”Beslut om mobilt bredband”

Beställa programvara

 • All upphandlad programvara skall beställas och installeras av IT-samordnare samt godkännas av enhetschef.
 • Grundläggande förutsättning för installation är innehav av en KI-dator.
 • Kostnaden skall belastas projekt på KI och får inte vidarefaktureras
 • Tillgängliga programvaror: https://intraedit.user.ki.se/sv/programvaror
 • Använd blanketten ”Beställning av dator, programvara och telefon”
 • Icke upphandlad licensprogramvara kan beställas av enhetens administratör efter godkännande av IT-samordnare.  Alla installationer måste följa gällande regelverk och lagstiftning.

 

Institution