H9 Administration

This page in English

Varje enhet inom institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) leds av en professor/universitetslektor, som till sin hjälp har en administratör. 2/3-delar av CLINTECs administratörer är anställda på respektive enhet och har enhetschefen som sin närmaste chef.

Det administrativa arbetet på enheterna omfattar framför allt stöd till forskarna som är kopplade till enheten och utbildningsadministration inom både grundutbildningarna och uppdragsverksamhet, men även viss ekonomi, personal, forskarutbildning och administrativt arbete i övrigt.

Övriga delar av CLINTECs administrativa arbete utförs centralt. Det är framförallt den löpande redovisningen, ekonomisk uppföljning/analys, personalärenden, forskarutbildningsadministration samt IT- och webfrågor som hanteras centralt. Ansvarig för den samlade administrativa funktionen inom CLINTEC är den administrativa chefen.

Prefektkansliet omfattar totalt fem helårsarbetare inklusive administrativ chef. Det är en gemensam resurs, där det finns en samlad kompetens att tillgå på olika områden.

CLINTECs administratörer samlas regelbundet i "administratörsgruppen", i syfte att att diskutera och utbyta erfarenheter för att kunna hantera administrativa frågor på ett enhetligt sätt och enligt KIs intentioner.

Enhetschefer / Administratörer

Prefektkansli

Institution