Grundutbildning - obstetrik och gynekologi

This page in English

Utbildningen är 5½ lång och omfattar både teoretiska kurser och praktiska moment i verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen är på 330 högskolepoäng och leder fram till läkarexamen. Innan du kan få läkarlegitimation krävs minst 18 månaders godkänd allmäntjänstgöring, så kallad AT. Legitimation utfärdas därefter av Socialstyrelsen. För att sedan få kompetens som specialist krävs ytterligare cirka fem års arbete som läkare på sjukhus varvat med studier inom specialområdet.

En ny utbildningsplan för läkarprogrammet gäller från och med höstterminen 2007. Kursen är numera integrerad med pediatriken. Studenter som har påbörjat sin utbildning i den äldre utbildningsplanen, påbörjar en modifierad version av den nya utbildningsplanen på termin 6 respektive termin 9.

Studenterna får information om kursen genom kurswebben. Kurswebben uppdateras kontinuerligt med schema och information.

Reproduktion och utveckling Termin 10 (LKG021)

Studenterna har även möjlighet att välja följande Studentvalda kurser hos oss under deras läkarutbildning.

Allmän information om SVK

Reproduktion & Utveckling T10

SVK: Perinatologi

Gynekologi