Forskarutbildning - obstetrik och gynekologi

This page in English

Karolina Kublickiene ansvarar för kurser som berör genusmedicin. Karolina är ansvarig för två kurser som ges hos oss. Under maj ges kursen 2387 med titeln "Genus aspekter vid biomedicinsk forskning" som ges på engelska. För mer information om kurserna se under respektive flik.

Karolina Kublickiene anordnar även forskarutbildningskursen, "Artery function in health and disease", som har kursnummer 1876. Den hålls i maj/juni årligen. För mer information om kurserna se under respektive flik.

I samarbete med Regenerative Medicine postgraduate program , ges kursen "Clinical achievements of reproductive medicine", kursnummer 2291, under septembermånad. Ansvariga för kursen är Kenny Rodriguez- Wallberg som samarbetar med José Inunza. Kursen ges på engelska. För mer information om kurserna se under respektive flik.

I samarbete med DECS arrangerar Outi Hovatta forskarutbildningskursen "Methodologies in Clinical Research" med kursnummer 1601, under november. För mer information om kurserna se under respektive flik.


Methodologies in Clinical Research

Kursnummer 1601

Poäng 1

Ansvarig institution/sektion
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för obstetrik och gynekologi
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Kategori av forskarutbildningskurs
FoU-kurs inom program/kommitté

Ingår i Forskarutbildningsprogram/ Forskarskola
Utvecklingsbiologi
Kursplanen är fastställd av Arbetsgruppen för forskarutbildningskurser 2001-03-26 i enlighet med delegation från Forskarutbildningsstyrelsen 2001-12-19.

Mål och innehåll:

 • Ethics of clinical studies.
 • Principles and statistics in clinical studies.
 • Collection and handling of clinical material.
 • Interview methodology and project planning.
 • Analysis and discussion of clinical projects.

The purpose of this 5-day course is that the participants learn the principles of clinical research, and will be able to plan a clinical research project. It will help basic scientists to interpret the results of clinical studies, and understand the problems of clinical research.

Undervisningens omfattning och uppläggning:
Kursen ges på heltid. Föreläsningar och seminarier

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet för tillträde till forskarstudier i enlighet med Högskoleförordningen 9 kap. 4 §.

Examinationsform:
Presentation and discussion of individual projects.

Examinator:
Professor Britt-Marie Landgren, Professor Outi Hovatta

Tillgodoräknande:
Beslut om tillgodoräknande av kursen, görs av studierektor vid den institution där doktoranden är forskarregistrerad, i samråd med ämnesansvarig för aktuellt forskarutbildningsämne.

Kursledning
Outi HovattaProfessor
Outi Hovatta
Tel: 08-585 83858
outi.hovatta@ki.se
Anonym kvinnaKurssekreterare
Galina Drozdova
Tel: 08-585 81657
galina.drozdova@ki.se

Litteraturlista

 • Backhouse ME. An investment appraisal approach to clinical trial design. Health Econ 1998; 7: 605-19.
 • Lawrence W. Patient selection for clinical traials. Risks versus benefits and quality of life issues. Cancer 1993; 72: (Suppl.) 2798-800
 • Boissel JP, Collet JP, Moleur P, Haugh M, Surrogate endpoints: a basis for a rational approach. Eur J Clin Pharmacol. 1992; 43: 235-44.
 • Morrow GR. Clinical trials in psychosocial medicine: methodologic and statistical considerations. Part III. Assessing measurement techniques in psychosocial oncology. Cancer Treat Rep 1980; 64: 451-6.
 • Bulpitt CT, Fletcher AE. The measurement of quality of life in hypertensive patients: a practical approach. Br J Clin Pharmacol 1990; 3: 353-64.
 • Pocock SJ, Geller NL, Tsiatis AA. The analysis of multiple endpoints in clinical trials. Biometrics 1987; 3: 487-98.
 • Pocock SJ. When to stop a clinical trial. BMJ 1992; 305; 235-40.
 • Pcock SJ. Current issues in the design and interpretation of clinical trials. Br Med J 1985; 290: 39-42.
 • Nesselroade J. Interindividual differences in individual change. In Collin L and Horn J. Best Methods for the Analysis of change, 1991, Washington DC: American Psychological Association.
 • Jacobsa Jr, DR, Aoinsworth BE, Hartman TJ, Leon AS. A simultaneous evaluation of 10 commonly used physical activity questionnaires. Medicine and Science in Sport and Exercise. 1993; 25: 81-91

Resistensartärers funktion vid hälsa och sjukdom

Antal högskolepoäng: 1.5

Språk: Engelska

Nivå: Forskarnivå

Denna kurs är utformad för att ge en bild över vaskulär biologi och medicin. Kursens innehåll består av teoretiska föreläsningar som berör fysiologi och patologi inom Resistensartärers funktion. Varje föreläsare ställer 3 frågor som berör föreläsningsämnet efter föreläsningen. Detta ger möjlighet för deltagaren att få överblick över föreläsningens vikt. Det finns även tid för diskussion efter varje föreläsning för utöka inlärningsprocessen.

Parallellt med föreläsning erbjuds praktiska moment i form experiment i laboratoriet. Under detta moment har deltagaren möjlighet till självträning (hands on).

Slutligen, organiseras diskussions grupper med olika ämnesområden. Varje grupp genomför en presentation som blir en del av examinationen.

Mer omfattande beskrivning finns på engelska versionen.

KI:s kurskatalog på forskarnivå

Kursledning
Karolina KublickieneSenior forskare
Karolina Kublickiene
Tel: 08-585 83859
karolina.kublickiene@ki.se
Anonym kvinnaKurssekreterare
Galina Drozdova
Tel: 08-585 81657
galina.drozdova@ki.se

Litteraturlista

Notera att litteraturlista baseras på olika ämnesområden eftersom kursdeltagarna indelas i grupper under kursens gång.

 • Mulvany MJ. Structural abnormalities of the resistance vasculature in hypertension. J Vasc Res. 2003 Nov-Dec;40(6):558-60.
 • Mulvany MJ. Small artery remodelling and significance in the development of hypertension. News Physiol Sci. 2002 Jun;17:105-9.
 • Huang, A. and G. Kaley (2004). Gender-specific regulation of cardiovascular function: estrogen as key player. Microcirculation 11(1): 9-38.
 • Orshal JM, Khalil RA. 2004. Gender, sex hormones, and vascular tone. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 286: R233-49
 • Nilsson S, Koehler KF. Oestrogen receptors and selective oestrogen receptor modulators: molecular and cellular pharmacology. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2005 Jan;96(1):15-25. Review.
 • Matthews, J. and J.-A. Gustafsson (2003). Estrogen Signaling: A Subtle Balance Between ER alpha and ER beta. Mol. Interv. 3(5): 281-292.
 • Mendelsohn, M. E. (2000). Mechanisms of estrogen action in the cardiovascular system. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 74(5): 337-343.
 • Clarkson, T. B. (2002). "Soy, Soy Phytoestrogens and Cardiovascular Disease." J. Nutr. 132(3): 566S-569.
 • Iwami, Y., H. Masuda, et al. (2004). Endothelial progenitor cells: past, state of the art, and future. J Cell Mol Med 8(4): 488-97.
 • Nachman RL and Jaffe EA (2004) Endothelial cell culture: beginnings of modern vascular biology. J Clin Invest 114:1037-40
 • Barnathan ES et al. (1998) Endothelial cells in physiology and in the pathophysiology of vascular disorders. Blood 91:3527-61
 • Scalia, R. and T. J. Stalker (2002). Microcirculation as a Target for the Anti-inflammatory Properties of Statins. Microcirculation 9(6): 431-42.
 • Trochu, J.-N., S. Mital, et al. (2003). Preservation of NO production by statins in the treatment of heart failure. Cardiovascular Research 60 (2): 250-258.
 • Wierzbicki AS et al. The lipid and non-lipid effects of statins. Pharmacol Ther 2003;99:95-112
 • Feletou M, Vanhoutte PM. 2004. EDHF: new therapeutic targets? Pharmacol Res 49:565-80
 • Luksha L., Kublickiene K. Implications for Endothelium-Derived Hyperpolarizing Factor (EDHF) in Women's Cardiovascular Health // Current Women's Health Reviews, 2005, 1, 67-78.
 • Schwartz J, Morrison JL. Impact and mechanisms of fetal physiological programming.
 • Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2005 Jan;288(1):R11-5.
 • Magness RR, Poston L. Molecular, cellular and endocrine signalling in the perinatal cardiovascular system: interplay and developmental programming. Physiol. 2005 May 15;565(Pt 1):1.
 • Tousoulis D, Antoniades C, Stefanadis C. Evaluating endothelial function in humans: a guide to invasive and non-invasive techniques. Heart. 2005 Apr;91(4):553-8.
 • Tammela T et al. The biology vascular endothelial growth factors. Cardiovasc res 2005;65:550
 • Shah AM and Channon KC. Free radicals and redoc signalling in cardiovascular disease (Mini symposium). Heart.2004;90:485-487

Clinical achievements of reproductive medicine

Antal högskolepoäng: 1.5

Språk: Engelska

Nivå: Forskarnivå

Kursledning
KennyÖverläkare
Kenny Rodriguez Wallberg
Tel: 08-585 875 38
kenny.rodriguez‑wallberg@karolinska.se
Jose InzunzaAssistant Professor
José Inunza
Tel: 08- 608 91 39
jose.inzunza@ki.se
Anonym kvinnaKurssekreterare
Galina Drozdova
Tel: 08-585 81657
galina.drozdova@ki.se

Litteraturlista

 • Textbook of Assisted Reproduction Techniques. Laboratory and Clinical Prespectives. Gardner DK, Weissman A, Howles CM, Shoham Z Eds. 2nd Edition. Taylor and Francis Group, 2004.
 • Infertility; Julius Hreinsson, Lars Hamberger, Thorir Hardarson, Studentlitteratur, 2005
 • New micromanipulative techniques in reproductive biology. Inzunza, José Stockholm, 2003 (Stockholm : Karolinska University Press).
 • Reproductive medicine: molecular, cellular, and genetic fundamentals. Bart C.J.M.
 • Fauser Ed. Boca Raton: Parthenon Pub. Group, cop. 2003
 • Postgraduate course 2291
 • Clinical achievements of reproductive medicine

Genus aspekter vid biomedicinsk forskning

KI:s kurskatalog på forskarnivå

Kursledning
Karolina KublickieneSenior forskare
Karolina Kublickiene
Tel: 08-585 83859
karolina.kublickiene@ki.se
Anonym kvinnaKurssekreterare
Galina Drozdova
Tel: 08-585 81657
galina.drozdova@ki.se

Litteraturlista

Literature of importance: (please note that literature provided is based on several topics relevant for the course and as suggested for group work on different topics)

 • Klinge I. Gender perspectives in European research. Pharmacol Res. 2008Sep-Oct;58(3-4):183-9. Epub 2008 Aug 6. Review.
 • Klinge I. Bringing gender expertise to biomedical and health-related research.Gend Med. 2007;4 Suppl B:S59-63.
 • Savic I, Lindström P. PET and MRI show differences in cerebral asymmetry andfunctional connectivity between homo- and heterosexual subjects. Proc Natl AcadSci U S A. 2008 Jul 8;105(27):9403-8.
 • Huang, A. and G. Kaley (2004). ¿Gender-specific regulation of cardiovascular function: estrogen as key player.¿ Microcirculation 11(1): 9-38.
 • Orshal JM, Khalil RA. 2004. Gender, sex hormones, and vascular tone. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 286: R233-49.
 • Vitale C, Mendelsohn ME, Rosano GM. Gender differences in the cardiovasculareffect of sex hormones. Nat Rev Cardiol. 2009 Aug;6(8):532-42.
 • Jensen-Jarolim E, Untersmayr E. Gender-medicine aspects in allergology.Allergy. 2008 May;63(5):610-5. Review.
 • Legato MJ, Gelzer A, Goland R, Ebner SA, Rajan S, Villagra V, Kosowski M;Writing Group for The Partnership for Gender-Specific Medicine. Gender-specificcare of the patient with diabetes: review and recommendations. Gend Med. 2006Jun;3(2):131-58. Review.
 • Kautzky-Willer A, Handisurya A. Metabolic diseases and associatedcomplications: sex and gender matter! Eur J Clin Invest. 2009 Aug;39(8):631-48.Epub 2009 Jun 3.
 • Arain FA, Kuniyoshi FH, Abdalrhim AD, Miller VM. Sex/Gender Medicine. Circ J. 2009 Sep 4.
 • Greaves LJ, Hemsing NJ. Sex, gender, and secondhand smoke policies:implications for disadvantaged women. Am J Prev Med. 2009 Aug;37(2 Suppl):S131-7.
 • Holdcroft A. Integrating the dimensions of sex and gender into basic lifesciences research: methodologic and ethical issues. Gend Med. 2007;4 SupplB:S64-74. Review.
 • Franconi F, Seghieri G, Canu S, Straface E, Campesi I, Malorni W. Are theavailable experimental models of type 2 diabetes appropriate for a genderperspective? Pharmacol Res. 2008 Jan;57(1):6-18. Epub 2007 Dec 23. Review.
 • Phillips SP. Measuring the health effects of gender. J Epidemiol CommunityHealth. 2008 Apr;62(4):368-71.

Review.

 • Hankins C. Gender, sex, and HIV: how well are we addressing the imbalance?Curr Opin HIV AIDS. 2008 Jul;3(4):514-20.

 

Gynekologi