Forskare - kirurgi

This page in English

Arnelo, Urban


Urban Arnelo Urban Arnelo, överläkare, Med. Dr.
urban.arnelo@ki.se
 


Allmänt
Allmän kirurg i botten med kirurgisk vidareutbildning inom Övre Abdominell Kirurgi samt Endoskopi. Teamchef endoskopisk kirurgi.
Ledamot i Endoskopiutskottet, Svensk Gastroenterologisk Förening. Styrelseledamot i Scandinavian Association for Digestive Endoscopy (SADE). Ordförande i The Nordic countries Allied Network for Development and Research in Endoscopy (ANDRE)

Undervisningsområde
Övre abdominell kirurgi samt Endoskopi

Forskningsområde
Endoskopisk kirurgi
Födointagsreglering

Del Chiaro, Marco


Marco Del ChiaroMarco Del Chiaro, MD, PhD, FACS
marco.del.chiaro@ki.se
 


För mer information, se den engelska sidan

Dahlstrand, Ursula


Ursula Dahlstrand Ursula Dahlstrand, specialistläkare i kirurgi, Med. Dr.
ursula.dahlstrand@karolinska.se
 


Undervisningsområde
Bukväggskirurgi, Kolorektal kirurgi

Forskningsområde
Bukväggsbråck (inguinala, femorala och ventrala)

Egenvall, Monika


Monika Svanfeldt Monika Egenvall, överläkare, PhD
monika.egenvall@ki.se
 


Allmänt
Kolorektalkirurg

Undervisningsområde
Perioperativt omhändertagande, kolorektal cancer och inflammatorisk tarmsjukdom

Forskningsområde

  1. Blödning, anemi och blodtransfusion i samband med operation för kolorektal cancer
  2. Kolorektal cancer hos äldre

Enochsson, Lars


Lars Enochsson Lars Enochsson, docent i kirurgi, adjungerad universitetslektor
lars.enochsson@ki.se
 


Allmänt
Verksam som överläkare på sektionen för Övre Abdominell Kirurgi (ÖAK) vid Karolinska Universitetssjukhuset samt instruktör vid Centrum för Avancerad Medicinsk Simulering och Träning (CAMST). Sedan 2012 registerhållare för GallRiks, nationellt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Är som förste svensk invald i Technologies and Simulation Committee, vid American College of Surgeons, Division of Education, Accredited Education Institutes. Huvudhandleder 3 doktorander. Bihandleder 2 doktorander.

Undervisningsområde

  1. Endoskopisk kirurgi
  2. Avancerad medicinsk simulering

Forskningsområde

  1. Endoskopisk kirurgi
  2. Betydelse av simulatorträning och mentorskap för inlärning av kirurgisk teknik

Hammarqvist, Folke


Folke Hammarqvist Folke Hammarqvist, docent, överläkare
folke.hammarqvist@ki.se
 


Allmänt
Specialist i kirurgi 1994, docent i kirurgi 1996, adjungerad lektor och sedan 2009 adjungerad professor i akutkirurgi. Anställd på Karolinska Universitetssjukhuset sedan 1999. Har ett övergripande ansvar för akutkirurgin och på senaste tiden i ett processarbete för akutkirurgisk operationsverksamhet.

Undervisningsområde
Undervisar i metabolism, nutrition, akutkirurgi och traumatologi. Är ansvarig för en SK-kurs, akut-bukkirurgi sedan 2001 och för KN-kursen (klinisk nutrition) sedan 2002. Är ATLS-instruktör och kursansvarig för ATLS kurser vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Har tidigare varit initiativtagare till kurs i säker kirurgi.

Forskningsområde
Forskar inom fälten metabolism, nutrition, akutkirurgi och traumatologi. Ingår i forskningsnätverk tillsammans med kollegor från njurmedicin-, gyn- och obstretrik samt anestesi- och intensivvårdsklinikerna vid CLINTEC samt med kollegor från CMM (Centrum för molekylärmedicin). Forskning inom nutrition och metabolism sker med fokus på katabola tillstånd och för närvarande akut kirurgiska tillstånd med eller utan inflammatoriskt påslag. Inom akutkirurgin studeras vanliga akutkirurgiska tillstånd såsom gallstenskomplikationer gallkirurgi, pancreatit, appendicit och ileus.

Gunnarsson, Ulf


Ulf Gunnarsson Ulf Gunnarsson, anknuten forskare
ulf.gunnarsson@ki.se
 


Allmänt
Multidisciplinär och multiprofessionell forskargrupp med flertal doktorander och yngre handledare samt flera seniora forskare. Stort nationellt samarbetsnätverk med medarbetare i ett flertal regioner. Regelbundna utbildningsmöten för yngre forskare med möjlighet till deltagande via videolänk.

Undervisningsområde
Kolorektal och bukväggskirurgi

Forskningsområde
Kolorektal cancer och bukväggskirurgi

Heuchel, Rainer


Rainer Heuchel, senior forskare, lab ansvarig
rainer.heuchel@ki.se
 


Allmänt
Rainer Heuchel har gjort sin doktorsavhandling om transkriptionella enhancer vid Universitetet av Zürich / Schweiz under handledningen av professor Walter Schaffner. Han gick sedan till Ludwig Institutet för Cancerforskning, ledd av Carl-Henrik Heldin, där hans forskning fokuserade på PDGF och TGF-beta signalering med hjälp av genetiskt modifierade musmodeller. År 2008 började han hos professor Matthias Löhr vid Karolinska Institutet, där han leder labbet för bukspottkörtel forskningen.

Undervisningsområden
Molekylärbiologi, cellbiologi, djur modeller av humana sjukdomer.

Forskningsområden
Inflammatoriska och cancerösa sjukdomar i bukspottkörteln
Akut och kronisk pankreatit är mycket svår behandlade sjukdomar. Kronisk pankreatit har också identifierats som en riskfaktor för utveckling av cancer i bukspottskörteln. Vi använder olika musmodeller som rekapitulera dessa två former av mänsklig pankreatit för att bättre förstå grundläggande biologi av dessa sjukdomar och för att identifiera nya mål/targets för läkemedelsutveckling och behandling.
Enligt Cancerfonds Rapporten 2012 har pankreas duktal adenokarcinom (PDAC) gått upp från femte till fjärde vanligaste dödsorsaken av cancer i Sverige, men det är inte ens bland de 10 vanligaste formerna av cancer. Det faktum att PDAC har bytt plats med bröstcancer är emellertid inte på grund av en ökning i PDAC incidens, utan är baserat på de förbättringar som gjorts vid behandling av bröstcancer. Detta indikerar dilemma med PDAC, eftersom det inte finns någon biomarkör och diagnosen av tumören sker sent. När den identifierats är den nästan helt resistent mot konventionell kemo-och strålterapi. Den ökade terapi motståndet beror främst på att det enorma fibrotiska svar (desmoplasi = överdriven kollagen disposition jämförbar med ärrvävnad), inducerad av stromacellerna. Eftersom tumörvävnad av en "genomsnittlig" PDAC består till minst 50% av tumörstroma (främst aktiverade stellatceller celler, makrofage, kollagen etc.), betyder det ett stort hinder för tillträde av potentiella läkemedel mot de skyddade cancercellerna.
Många läkemedel har utvecklats, som kan bekämpa cancerceller framgångsrikt i 2-dimensionell cellodling och xenotransplantat experiment (subkutan injektion av cancerceller) i nakna möss. Dessa metoder har de kritiska nackdelar att de inte tar hänsyn till kollagenrika stroman (2-D kultur och xenograft), avsaknaden av ett fungerande immunförsvar (nakna möss) och fel placering av tumören (subkutant jämfört med i bukspottkörteln). För att kringgå dessa systematiska problem har vi utvecklat 3-dimensionella avaskulära minitumörer som innehåller cancerceller omgiven av aktiverade stellat celler, som kan identifiera dessa läkemedel, som är effektiva bara i 2-D kultur och därmed har mycket liten chans att någonsin arbeta i en patient. Läkemedel med bevisad anti-cancer potential i vårt 3-D model testas sedan i genetiskt definierade mustumörmodeller, som inte bara efterliknar preneoplastiskt utvecklingen av det mänskliga PDAC, men kännetecknas av samma kollagenrika stroma. Dessa förvånande likheter mellan mus och människa grunda sig mest sannolikt på det faktum att musens PDAC induceras av samma gener (KRAS, TP53) som har funnits muterad i majoriteten av patienterna. Förutom läkemedeltest / ny terapi använder vi pre-kliniska musmodeller också för att 1) identifiera nya biomarkörer och droger, 2) identifiera och karaktisera cancer stamceller och 3) karakterisering av ytterligare mutationer i tumörutvecklingen och metastasering.
Sammanfattningsvis har vi inrättat en progressiv selektionsstrategi för anti-PDAC läkemedel (2D till 3D in vitro system följt av genetiskt modifierade musmodeller) som avsevärt kommer att minska antalet möss som krävs i drogtester och förhoppningsvis öka effekten av läkemedel i human fas-I kliniska prövningar för PDAC.

Isaksson, Bengt


Bengt Isaksson Bengt Isaksson, docent.
bengt.isaksson@karolinska.se
 


Allmänt
Vi är en tvärvetenskaplig forskargrupp med tre registrerade doktorander, seniora forskare och många yngre medarbetare intresserade av leverkirurgi. Nationellt har vi nätverk avseende epidemiologi och RCTs, och nordiskt i SNHCC. Vi deltar aktivt i internationella möten såsom UEGW , EHPBA och IHPBA samt svenska nationella möten, t ex Stockholms Levervecka.

Undervisningsområde
Leversjukdomar. Leverkirurgi, Onkologisk kirurgi, Rekonstruktiv gallvägskirurgi, Levertumörer

Forskningsområde
Leverkirurgi, kolorektal cancer, levermetabolism, leverfunktionsbedömning, leverregeneration, cancer-kakexi.

Löhr, Matthias


Matthias Löhr Matthias Löhr, professor, överläkare
matthias.lohr@ki.se
 


Allmänt
Matthias Löhr utsågs till professor i gastroenterologi och hepatologi vid Karolinska Institutet 2007. Även under tiden innan disputation, hans forskning koncentrerade omkring bukspottkörteln. Han leda Pankreas FoUU team hos Gastrocentrum. Han leda KICancer diagnos-relaterad nätverk i HBP (lever-galla-pankreas) och är i KICancer styrelse. Han är aktiv på europeisk nivå med gastroenterologi föreningen (UEG) och i olika kommittés på EU i Brussels. Han ledar Pancreas 2000, en europäisk program för utbildning inom pankreatologi.

Undervisningsområde
Pankreatologi, GI onkologi, pankreas cancer, PU

Forskningsområde
Forskning koncentrerar omkring bukspottkörteln: genetiska orsaker i pankreatit, autoimmun pankreatit, endoskopisk diagnostik (inkl. Spyglass/colfokal lasermikroskopi) och terapi, biomarkörer, och kliniska studier i pankreascancer. Löhr är också medlem av Center av Biovetenskap [LINK] och har grundläggande forskning pågående på labbet (PaCaRes) som är ört av Rainer Heuchel [LINK]. Det har att göra med bindvävnadsreaktion i pankreascancer, stellate celler, och TGF som påverkar sensibilitet av cellgift terapi. Vi har etablerad en ny 3D modell av pankreascancer innehållande båda tumörceller och stromaceller. Forskning är stöd av VR, CF, EU, RaHFo, mm.

Sandblom, Gabriel


Gabriel Sandblom Gabriel Sandblom, docent, överläkare
gabriel.sandblom@ki.se
 


Allmänt
Specialist i kirurgi och urologi. Kliniskt verksam på enheten för akut trauma och kirurgi

Undervisningsområde
Bukväggskirurgi, akuta bukåkommor och gallstenskirurgi

Forskningsområde

  • Komplikationer och långtidsresultat efter bråckkirurgi, i synnerhet avseende kronisk smärta.
  • Gallstenskirurgi och behandling av cholecystit.
  • Prostatacancer

Segersvärd, Ralf


Ralf Segersvärd Ralf Segersvärd, överläkare, Med. Dr.
ralf.segersvard@ki.se
 


Allmänt
Vi är en tvärvetenskaplig forskargrupp med två registrerade doktorander, seniora forskare och många yngre medarbetare intresserade av pankreatologi. Nationellt har vi nätverk avseende proteomik och RCTs, och internationellt i ESPAC. Vi deltar aktivt i internationella möten såsom European Pancreatic Club (EPC), UEGW och IHPBA samt svenska nationella möten.

Undervisningsområde
Pankreatologi, Pankreaskirurgi , Pankreascancer och gallvägssjukdomar.

Forskningsområde
Pankreatologi, Pankreaskirurgi , Pankreascancer.


 


Kirurgi