Enheten för pediatrik

Sjuka barn angår många

Pediatrik är den specialitet inom medicinen som handlar om spädbarns, barns och ungdomars hälsa och sjukdomar.