Enheten för obstetrik och gynekologi

Kärnforskning kan tidigt hitta kromosomfelen

Modern sjukvård klarar allt svårare utmaningar. Svensk forskning inom obstetrik och gynekologi är i världsklass där bland annat fertiliteten ges en ny chans hos tidigare hopplösa cancerfall. Och genom basal kärnforskning hittar man allt mer av livets tidiga beståndsdelar.