Enheten för Anestesi och intensivvård

Vår utbildning och forskning har en klinisk utgångspunkt i den kritiskt sjuke patienten. Våra patienter har drabbats av allvarlig sjukdom med svikt i vitala funktioner och/eller behöver anestesi och/eller smärtlindring för att kunna genomgå en operation. Enheten utbildar på grund-, avancerad och forskarnivå. Enheten delar lokaler och arbetar i nära relation till AnOpIVA-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.