Administration - CLINTEC

Administrativa möten, våren 2016
Fredag
5/2
Kl. 8.30-10.30 Frukost tillsammans med enhetschefer, separata möten.
10.30-12 (en timme eller 2 ggr en timme för två grupper) HLR kurs för de anmälda
Fredag
11/3
Kl. 8.30-10.30 Frukost och möte, enbart adm.
Fredag
15/4
Kl. 8.30-10.30 Frukost tillsammans med enhetschefer, separata möten.
Onsdag
11/5
Kl. 8.30-10.30 Frukost och möte, enbart adm.
Torsdag
9/6
Kl. 8.30-10.30 Frukost tillsammans med enhetschefer, separata möten.

Verksamhetsplan 2016-2018
Aktivitetsplan 2016-2018
Verksamhetsberättelse 2015

Checklistor

Detta är en början av en serie med checklistor som du kommer att finna här på Clintecs hemsida.
En hjälp för dig som ska arrangera t ex konferenser, grund- och forskarutbildning.

Ekonomifakta

Besöksadress För besöksadress, namn, telefonnummer och fax hänvisar vi till respektive enhet och prefektkansli.
Fakturaadress Karolinska Institutet
Fakturor
Ref: ZZH9...... (ange ditt KI-ID)
Box 23 109
104 35 Stockholm
Organisationsnummer / VAT 202100-2973 (inrikes)
SE2021002973-01 (utlandet)
Inbetalningar inrikes Bankgiro Danske Bank
5310-7348
Inbetalningar utrikes SEB
Kontonummer: 5439-10 284 25
IBAN: SE59 5000 0000 0543 9102 8425
SWIFT/BIC: ESSESESS
Bankgiro: 752-5363
Kontering Förskott lön: konto 1572
Doktorandmånader från CLINTEC: projekt H988008022

 

Dokument

 

  Avtalsmallar (lösenordsskyddade)
Delegationsordning Delegationsordning för CLINTEC (pdf)
Bilaga 2a (word)
Bilaga 2b (word)
Bilaga 2c (word)
Studierektor, audionomi (word)
Studierektor, barn (word)
Studierektor, gyn (word)
Studierektor, kirurgi (word)
Studierektor, logopedi (word)
Studierektor, ÖNH (word
Ekonomi Anläggningsredovisning (word)
Fakturaunderlag (100112) (excel)
INDI - projektkalkylmall CLINTEC (svensk) (excel)
INDI - projektkalkylmall CLINTEC (engelsk) (excel)
INDI - information till finansiärer (pdf)
Intrastat - EU moms redovisning (word)
Lathund löneförskott inom och utom landet (pdf)
Nyupplägg av kunder (Agresso) (excel)
Rekvisition bidrag (word)
Requisition of grants (word)
Research Grant Agreement (word)
Beställning av datorer/licenser (word)

KI:s blanketter och mallar
Personal Beslut om tillgång till mobiltelefon i tjänsten (word)
Passerkortsintyg (pdf)
Prefektbeslut examensbevis stipendium (word)
Rekvisition glasögon (pdf)
Länk till Reseorder
Utbildningsstipendium, handledarens checklista (word)
Utbildningsstipendium, administratörens checklista (word)
Överföringsuppdrag Nordea

KI:s blanketter och mallar
Övriga

Arkivredovisning (pdf)
Brevmall - engelsk (word) 
Brevmall -svensk (word)
Mall - Inbjudan disputation (ppt)  
Mall - Inbjudan halvtidskontroll (ppt)
Meritportfölj (pdf)
Organisationsschema (pdf)

KI:s blanketter och mallar
KI Dokumentmallar
 

Minnesanteckningar

Till protokollen

 

 

 

 

 

Institution